TS: Citrix XenServer bol v hodnotení „Magic Quadrant“ v oblasti virtualizácie serverov zaradený do kvadrantu vizionárov

Hodnocení oceňuje ucelenost vize a funkčnost řešení

Citrix Systems, Inc. oznámil, že byl v hodnocení „Magic Quadrant for x86 Server Virtualization Infrastructure“, vypracovaném analytickou společností Gartner, zařazen do kvadrantu vizionářů.

„Citrix XenServer dosáhl v minulém roce ohromného rozmachu, počínaje uvedením mimořádně oblíbené bezplatné verze,“ řekl N. Louis Shipley, viceprezident a generální ředitel Citrix XenServer Product Group. „To podnítilo více než 45 000 datových center poskytovatelů cloudových služeb a dalších firem - z nichž 45 procent patří do prestižního žebříčku Fortune 500, aby si aktivovali XenServer pro provozní nasazení. Na tento úspěch navazují naše verze Advanced, Enterprise a Premium, které poskytují za zlomek běžné ceny veškeré možnosti pro využívání virtualizace serverů a privátních cloudů, které zákazníci potřebují. Toho si jsou dobře vědomi také provozovatelé cloudových služeb. Například Rackspace, druhý největší dodavatel cloudových služeb na světě, nedávno standardizoval svoji novou cloudovou strategii na platformě XenServeru. Jsou to právě bohatství funkcí a užitná hodnota portfolia XenServeru, které ve stále větší míře vedou velmi náročné a technicky zdatné organizace k jednotnému řešení na základě XenServeru.“

Související odkazy a zprávy
- Rackspace Standardizes on XenServer (Rackspace standardizuje na platformě XenServeru), součást projevu z druhého dne konference Synergy 2010
- XenServer is Visionary but Rackspace Cloud is Real (XenServer patří mezi vizionářské projekty, ale Rackspace Cloud je reálný), Simon Crosby, CTO, Datacenter and Cloud Division, Citrix
- Ingram Cloud Conduit, How about Them Apples? (Ingram Cloud Conduit – co na to říkáte?) John Humphreys, Senior Director of Product Marketing, Datacenter and Cloud Division, Citrix
- Citrix XenServer 5.6 Now Available (Citrix XenServer 5.6 zpřístupněn), tisková zpráva
- Citrix Unveils Next XenServer Release as New Reports Show Rapid Server Virtualization Market Share Growth (Citrix představuje novou verzi XenServeru v době, kdy aktuální zprávy ukazují rychlý nárůst podílu na trhu virtualizace serverů), tisková zpráva
- Straight from the Horse’s Mouth…XenServer 5.6 (Zprávy přímo od zdroje... XenServer 5.6), John Humphreys, Senior Director of Product Marketing, Datacenter and Cloud Division, Citrix
- The Reports of My Death are Greatly Exaggerated... (Zprávy o mé smrti jsou velmi přehnané...), John Humphreys, Senior Director of Product Marketing, Datacenter and Cloud Division, Citrix
- XenServer 5.6 – A Conversation on What’s New (XenServer 5.6 – Povídání o novinkách), Bill Carovano, Senior Director of Product Management for XenServer, Datacenter and Cloud Division, Citrix

Zdroj: TS Citrix SystemsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter