Google najviac propaguje ďalšie zvýšenie rýchlosti, ale aj ďalšie funkcie obsiahnuté v Chrome 5.0 rozhodne stoja za pozornosť.

Chrome 5.0: Priblíženie hlavných noviniek

google_chrome_logo.jpg Na začiatku minulého týždňa sme informovali o uvoľnení novej beta verzie prehliadača Chrome od Googlu. Teraz sa bližšie pozrieme na hlavné novinky, ktoré prináša.

Google najviac propaguje ďalšie zvýšenie rýchlosti, ale aj ďalšie funkcie obsiahnuté v Chrome 5.0 rozhodne stoja za pozornosť. Je to napr. geolokácia, možnosť presúvania (tzv. drag and drop), rozšírená synchronizácia či vôbec prvý pokus o integráciu prehrávača Flash.

Google predstavil možnosť synchronizácie záložiek v minulom roku. Tá umožňuje uchovávať záložky v „cloudovom“ účte a pristupovať k nim z akéhokoľvek počítača s prehliadačom Chrome. Teraz Google túto možnosť rozširuje na možnosť synchronizácie vizuálnych prvkov, nastavenia domovskej stránky a prehliadača vôbec, výber jazyka či nastavenia webového obsahu. Na synchronizáciu stačí kliknúť na ikonu na pravej strane okna a vybrať set up sync, následne sa prihlásiť do svojho účtu na Google a všetky nastavenia sú uložené.

Podobné možnosti však nie sú exkluzívnou doménou Chrome 5.0, pretože to ponúka aj Opera prostredníctvom služby Opera Link.

Ďalšie rozšírenie sa týka tzv. inkognito módu, ktorý umožňuje prezerať web bez uchovávania histórie alebo cookies. Ale to má aj negatívny vplyv na beh doplnkov, ktoré v tomto móde nie sú spúšťané. Vo verzii 5.0 však možno spúšťanie doplnkov v tomto režime povoliť. Túto funkciu nájdete pod odkazom na extension manager, a pokiaľ chcete spúšťanie konkrétneho doplnku v inkognito režime povoliť, vyberte možnosť allow this extension to run in incognito a potvrďte tlačidlom autorize.

Ďalšie novinky sa týkajú HTML5. Tento nový štandard pre webové stránky, ktorý nebol ešte oficiálne ukončený, postupne preniká do prehliadačov a Google patrí k pionierom v jeho podpore. Nové funkcie sú spomínané preťahovanie, geolokácia používateľa a aj možnosť využívania off-line cache pre aplikácie, čo má byť náhradou skoršieho doplnku Google Gears. Novinkou je aj tzv. web socket, ktorý má umožniť webovým aplikáciám rýchlejšie komunikovať so servermi, na ktorých sú hosťované.

Aj keď Google podporuje HTML5, o ktorom sa hovorí ako o možnej náhrade za Flash, súčasne tento veľmi populárny prehrávač prvýkrát integruje do svojho browsera. Používateľ sa potom nemusí zaujímať o jeho inštalovanie, aktualizácie a môže len využívať jeho možnosti. Všetky updaty pre Flash budú spojené s automatickými aktualizáciami prehliadača Chrome. Možno by sa aj ďalší výrobcovia mohli týmto krokom Googlu inšpirovať.

Čo sa týka rýchlosti JavaScriptu, Google udáva zrýchlenie v SunSpideri o 30 – 35 % oproti predchádzajúcej verzii prehliadača, ale v porovnaní s prvým Chrome ide o zrýchlenie v rozmedzí 213 – 305 %. Práve rýchly beh webových aplikácií je to, na čom Googlu záleží, takže nečudo, že sa v tomto smere snaží svoj prehliadač intenzívne zdokonaľovať.

Zdroj: computerworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter