TS: Novell uvoľnil MonoTouch 2.0, pre vývoj aplikácií Apple iPad

Spoločnosť Novell ohlásila podporu vývoja aplikácií pre Apple iPad s dostupnosťou produktu MonoTouch 2.0. MonoTouch je prvým riešením v softvérovom odvetví pre vývoj aplikácií pre iPad, Phone a iPod Touch s použitím frameworku Microsoft .NET, vrátane podpory jazykov C# a ostatných .NET jazykov. Od svojho debutu v septembri roku 2009 si už viac ako 16 000 vývojárov stiahlo MonoTouch, aby mohli vytvárať nové aplikácie určené pre iPhone a iPod Touch.

„Novell s MonoTouch 2.0 novo podporuje vývoj aplikácií pre iPad, čo je ďalší príspevok k súčasnej podpore vývoja aplikácií pre iPhone a iPod Touch,“ povedal Miguel de Icaza, vedúci projektu Mono a viceprezident vývojových platforiem v Novelli. „Naša softvérová vývojová súprava MonoTouch umožňuje vývojárom využiť výhody väčšieho displej iPadu a mnohé ďalšie vlastnosti, a to na populárnej platforme Microsoft .NET. MonoTouch zjednodušuje vývoj aplikácií pre vývojárov .NET aplikácií po celom svete a výrazne prispieva k zväčšeniu celého iPad ekosystému.“

MonoTouch zjednodušuje vývoj pre iPad, iPhone a iPod Touch tým, že umožňuje vývojárom zjednotiť kód a knižnice písané pre platformu .NET. Pokým iPad licencia vývojárom obmedzuje distribúciu skriptovacích engineov alebo Just-in-Time (JIT) compilers, ktoré vyžadujú bežiace aplikácie pre spustenie kódu v platforme .NET, vývojári môžu použiť MonoTouch ako plne odpovedajúci prostriedok licenciám Apple, pretože MonoTouch vytvára iba natívny kód.

MonoTouch od Novellu je softvérová vývojová súprava, ktorá obsahuje potrebný compiler, knižnice a nástroje pre integráciu s vývojovou súpravou Apple iPad. V Microsoft .NET sú obsiahnuté základné triedy knižníc, spolu s manažovateľnými knižnicami a začleneným Xcode, ktorý umožňuje testovanie zariadení a prenos aplikácie do Apple App Store. Medzi vylepšenia, ktoré zahŕňa MonoTouch 2.0 patrí napríklad:
- Podpora pre tvorbu iPad, iPhone, iPod Touch a univerzálnych iPad/iPhone aplikácií
- Kompletná podpora C# pre všetky iPad, iPhone a iPod Touch aplikačné programové rozhrania
- Vylepšenie funkčnosti v porovnaní s MonoTouch 1.0, vrátane debugovania a simulátora, debugovanie zariadení cez Wi-Fi, profilovaciu podporu s Apple Instruments a Apple Shark, menšie spustiteľné aplikácie a zrýchlený štart

Dostupnosť
MonoTouch Personal aj Enterprise Edition sú dostupné prostredníctvom distribučného kanála Novell. Používatelia verzie MonoTouch 1.0 získajú verziu 2.0 prostredníctvom bežnej aktualizácie. Viacej informácií o MonoTouch nájdete na www.novell.com/products/monotouch.

Zdroj: TS NovellOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter