Podiel Windows XP sa prepadá na úkor „sedmičiek“

microsoft-logo new.png Windows Vista a XP, staršie operačné systémy od Microsoftu, si v uplynulom mesiaci opäť pohoršili. Naproti tomu vo svojom raste aj naďalej pokračuje OS Windows 7, ktorý tak stratu svojich dvoch predchodcov kompenzuje.

Podľa štatistiky spoločnosti Net Applications rastie podiel Windows 7 predovšetkým na úkor Windows XP, súčasného lídra na trhu s operačnými systémami. V prepočte na kópie to potom znamená, že kým v novembri nahradil nový systém v priemere jednu kópiu Windows Vista, pri XP to bolo už kópií šesť. Aj napriek poklesu podielu Windows XP o 1,45 percentuálneho bodu na 69% a Visty o 0,2 bodu na 18,6 % sa však v celkovom súčte Microsoftu darí stále rovnako. V súčasnosti totiž systémy Windows disponujú podielom 92,5 %, čo je rovnako ako v októbri.

Spoločnosť Net Applications považuje poklesy oboch systémov za rekordné. Tak Windows XP, ako aj Vista pokračujú v klesajúcom trende, ktorý sa s príchodom Windows 7 ešte zhoršil. Nový systém si od svojho oficiálneho uvedenia 22. októbra pripísal 1,8 percentuálneho bodu a súčasný podiel Windows 7 predstavuje 4 %. Počas pár týždňov sa mu tak podarilo niečo, čo Viste trvalo päť mesiacov.

Aj napriek pozitívnym výsledkom však novému systému bude ešte dlho trvať, kým sa (ak vôbec) svojim dvom predchodcom dostane aspoň na dohľad. Rozdiel je zatiaľ totiž stále markantný. Na Windows XP bežia tri zo štyroch počítačov monitorovaných spoločnosťou Net Applications a na OS Vista je to potom každý piaty. Windows 7 globálne využíva len jeden z dvadsiatich troch počítačov.

Svoj podiel stratil aj najbližší konkurent systémov Windows, aj keď len nepatrne. Mac OS X od Applu ku koncu novembra disponoval 5,1-percentným podielom, pričom zaznamenal pokles o 0,16 percentuálneho bodu. Na druhej strane však ide o jeho najväčšiu stratu od februára 2009 a až tretie záporné číslo v tomto roku. Z celoročného hľadiska možno Mac OS X označiť za stagnujúci, resp. mierne rastúci – za posledných 12 mesiacov zvýšil svoj podiel v priemere len o desatinu percentuálneho bodu.

Víťazom uplynulého mesiaca sa stal open source systém Linux, ktorý sa prvýkrát od tohtoročného júla vrátil na hranicu 1 %. Jeho tohtoročným maximom však zostáva májový podiel 1,2 %.

Zdroj: computerworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter