Morpheus premenovaný na Playstation VR ukazuje svoje špecifikácie

Špe­ci­fi­ká­cie os­tá­va­jú na na­pos­le­dy spo­mí­na­nej úrov­ni, a te­da zá­kla­dom je dis­plej OLED 1080p. Za­tiaľ So­ny do­dá­va, že špe­ci­fi­ká­cie ne­mu­sia byť fi­nál­ne a nie­čo sa eš­te mô­že zme­niť.

Dis­plej - OLED 5,7 pal­ca
Roz­lí­še­nie - 1920 × 1080 - 960 × 1080 na jed­no oko
Ref­resh - 120 Hz, 90 Hz
Field of View - 100 stup­ňov
Sen­zo­ry - ak­ce­lo­me­ter, gy­ros­kop
Pri­po­je­nie - port HDMI a USB
Fun­kcie - 3D audio, so­ciál­na ob­ra­zov­ka

morpheus-premenovany-na-playst-2.jpg

Plays­ta­tion VR je nap­lá­no­va­ný na za­čia­tok ro­ka 2016, tak ako aj Ocu­lus a ďal­šie VR head­se­ty. Je­di­ne HTC Vi­ve má vy­jsť v ob­me­dze­nom poč­te eš­te tú­to je­seň. Tak Ocu­lus, ako aj Vi­ve bu­dú mať OLED 2160 × 1200, 90 Hz a 110 stup­ňov FOV, kaž­dý bu­de mať svoj vlast­ný mo­tion sys­tém.

Zdoj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter