Clocky a Tocky: S týmto utekajúcimi budíkmi zaručene nezaspíte

Aj vy pat­rí­te k tým, kto­rým ro­bí ran­né vstá­va­nie ob­rov­ský prob­lém? Nep­re­bu­dí­te sa ani na tre­tie zvo­ne­nie svoj­ho bu­dí­ka? Meš­ká­te za­kaž­dým do ško­ly, do prá­ce či na stret­nu­tia a os­pra­vedl­ňu­je­te sa vždy tou is­tou vý­ho­vor­kou: „Pre­páč, za­spal som"? Spo­loč­nosť Nan­da Ho­me priš­la s rie­še­ním v po­do­be bu­dí­ka, s kto­rým nik­dy viac ne­zas­pí­te.

clocky.jpg

  tocky.jpg

  Cloc­ky a Toc­ky sú dva špe­ciál­ne bu­dí­ky, kto­rých pred­nos­ťou je to, že ve­dia vziať no­hy na ple­cia. V prí­pa­de, že sa ani na pr­vé zvo­ne­nie ne­zo­bu­dí­te a vstá­va­nie od­lo­ží­te tak, ako ste bo­li zvyk­nu­tí do­te­raz, na dru­hé zvo­ne­nie vám bu­dík jed­no­du­cho od­sko­čí z noč­né­ho sto­lí­ka a za­čne pí­pa­júc a bli­ka­júc jaz­diť po ce­lej iz­be. Vám te­da neos­ta­ne nič iné, len vstať z pos­te­le a chy­tiť na­ru­ši­te­ľa váš­ho po­koj­né­ho spán­ku.

  Video:


  Va­riant Cloc­ky s ko­lies­ka­mi vás vy­jde na ne­ce­lých 40 USD a ver­zia Toc­ky na tak­mer 50 USD.


  Ohodnoťte článok:
   
   
   

  24 hodín

  týždeň

  mesiac

  Najnovšie články

  In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
  Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
   
  LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
  Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
   
  Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
  Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
   
  iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
  Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
   
  Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
  Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
   
  No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
  AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
   
  HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
  Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
   
  Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
  V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
   
   
   
    Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter