Aké Freesync a G-sync monitory sú teraz v ponuke?

Poz­ri­me sa, čo si mô­že­te kú­piť, ak chce­te hrá­vať bez tr­ha­nia so syn­chro­ni­zo­va­ným (V-sync) ob­ra­zom, te­da as­poň v rám­ci mož­nos­tí jed­not­li­vých sys­té­mov. Mo­ni­to­ry idú ce­no­vo od 400 do tak­mer 700 eur pod­ľa veľ­kos­ti a dis­ple­ja. Ne­dá sa po­ve­dať, že by bo­la po­nu­ka ši­ro­ká, ale vy­brať sa dá. nVi­dia už má prak­tic­ky kaž­dú veľ­kosť dis­ple­ja a aj roz­lí­še­nia, AMD eš­te chý­ba­jú men­šie veľ­kos­ti a za­tiaľ sú tam len dva 27-pal­co­vé a dva ultrawide mo­de­ly od LG, chý­ba aj 4K.

Mo­ni­to­ry G-Sync

Na pod­po­ru G-sync pot­re­bu­je­te kar­ty zo sé­rií 600, 700 ale­bo 900 nVi­die. Tu sa op­la­tí po­zrieť hlav­ne po Asus RoG, ale ak chce­te rov­no 4K, 28-pal­co­vý Acer, IPS je len je­den, a to 27 -al­co­vý 2.5K Acer.


Mo­ni­tor

Roz­lí­še­nie

Ref­resh

Pa­nel

Ce­na

Acer Pre­da­tor XB270H Abprz

27" 1920x1080

30 - 144 Hz

TN

459e

Acer XB280HK bprz

28" 3840x2160

30 - 60 Hz

TN

578e

Acer XB240H Abpr

24" 1920x1080

30 - 144 Hz

TN

408e

Acer XB270HU bprz

27" 2560x1440

30 - 144 Hz

IPS

687e

AOC G2460PG

24" 1920x1080

30 - 144 Hz

TN

387e

Asus RoG Swift PG278Q

27" 2560x1440

30 - 144 Hz

TN

680e

BenQ XL2420G

24" 1920x1080

30 - 144 Hz

TN

561e

Phi­lips 272G5DYEB

27" 1920x1080

30 - 144 Hz

TN

525e

Mo­ni­to­ry Free­Sync

Free­sync pod­po­ru­jú kar­ty R9 295X2, 290X, R9 290, R9 285, R7 260X a R7 260. Tu ne­bu­de Acer zlá voľ­ba, a aj keď mo­de­ly LG sú re­la­tív­ne lac­né a sú IPS, sú ultra wide a maximál­ny ref­resh je 75 Hz. Up­da­te: Pri­da­ný no­vý Asus s IPS za dob­rú ce­nu, aj keď má vraj prob­lé­my s frek­ven­ciu 144 Hz.

freesync_monitor2.jpg

Mo­ni­tor

Roz­lí­še­nie

Ref­resh

Pa­nel

Ce­na

Acer XG270HU

27-inch 2560x1440

40 - 144 Hz

TN

476e

BenQ XL2730Z

27-inch 2560x1440

40 - 144 Hz

TN

632e

LG 29UM67

29-inch 2560x1080

48 - 75 Hz

IPS

315e

LG 34UM67

34-inch 2560x1080

48 - 75 Hz

IPS

515e

Asus MG279Q

27-inch 2560x1440

40 - 144 Hz

IPS

551e

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter