Najslabší MacBook má rovnaký výkon ako Air z roku 2011

Ho­ci ofi­ciál­ny pre­daj Mac­Boo­ku s dis­ple­jom Re­ti­na sa má za­čať 10. ap­rí­la, web Mac­ru­mors uve­rej­nil tes­ty zá­klad­nej ver­zie prog­ra­mom Geek­bench, kto­rý ove­ru­je pro­ce­so­ro­vý vý­kon a rých­losť pa­mä­tí.

En­try-le­vel Mac­Book s 1,1 GHz dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom In­tel Co­re M-5Y31 do­sia­hol hod­no­tu 1924 bo­dov v prí­pa­de jed­né­ho jad­ra a 4038 bo­dov pre obe jad­rá do­ved­na.

Na po­rov­na­nie, zá­klad­ná ver­zia Mac­Boo­ku Air z ro­ku 2015 s 1,6 GHz pro­ce­so­rom In­tel Co­re i5 má skó­re 2881 (sing­le-co­re) a 5757 (mul­ti-co­re), je te­da o dosť rých­lej­šia ako no­vý Mac­Book.

macbook-geekbench_score.jpg

Vý­kon Mac­Boo­ku s dis­ple­jom Re­ti­na je po­dob­ný ako v prí­pa­de vy­ššej ver­zie Mac­Boo­ku Air z ro­ku 2011, kto­rá ma­la 1,8 GHz pro­ce­sor In­tel Co­re i7. Gra­fic­ký vý­kon má no­vý naj­ten­ší a naj­ľah­ší no­te­book App­lu ove­ľa vy­šší, ten však test Geek­bench ne­me­ria.

Zdroj: mac­ru­mors.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter