Samsung prinesie svoje zahnuté monitory už tento mesiac

Sam­sung zve­rej­nil ce­ny svo­jeich no­vých 24, 27 a 32-pal­co­vých za­hnu­tých mo­ni­to­rov. Kon­krét­ne mo­del SE510C s 23,6 pal­ca­mi je za 299 do­lá­rov, väč­šia 27-pal­co­vá ver­zia bu­de stáť 379 do­lá­rov. Obe ma­jú kon­trast 3000:1 a svie­ti­vosť 250 cm/m2. Za 399 do­lá­rov bu­de vy­šší mo­del SE591C so svie­ti­vos­ťou 350 cd/m2 a aj 5 W rep­ro­duk­tor­mi, na­ko­niec SE590C je 31,5-pal­co­vý mo­del s kon­tras­tom 5000:1 za 599 do­lá­rov.

Tri no­vé mo­ni­to­ry ma­jú roz­lí­še­nie 1080p, 178 stup­ňov, la­ten­ciu 4 ms a ob­no­vo­va­ciu frek­ven­ciu 60 Hz, všet­ky ma­jú aj her­ný mód. Zá­ro­veň sú ur­če­né pre me­nej ná­roč­ných hrá­čov, pre kto­rých je dô­le­ži­tej­šie za­hnu­tie mo­ni­to­ra a sú ochot­ní si zaň prip­la­tiť, pri­čom im sta­čí zá­klad­né roz­lí­še­nie a maximál­ne 60 fps fra­me­ra­te.

samsung-zahnuty_monitor2.jpg

U nás bu­dú dos­tup­né v dru­hej po­lo­vi­ci má­ja. Slo­ven­ské ce­ny sa eš­te doz­vie­me.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter