AMD orezalo cenu R9 295X2 o 500 dolárov

AMD pred Via­no­ca­mi skre­sa­lo ce­nu dvoj­či­po­vej 11,5 Tflops kar­ty R9 295X2. Je to zní­že­nie ce­ny o tre­ti­nu, a to z 1500 do­lá­rov na 1000 do­lá­rov, te­da so zľa­va­mi sa to bu­de dať zoh­nať eš­te lac­nej­šie. V eurách kar­tu ča­kaj­te v ce­ne oko­lo 900 - 950 eur.

Čo sa tý­ka vý­hod­nos­ti po­nu­ky, pri ce­ne 1500 do­lá­rov bo­la kar­ta pred­ra­že­ná, hlav­ne po pred­sta­ve­ní GTX970 a GTX980, kto­ré bo­li v za­po­je­ní SLI lac­nej­šie, me­nej spot­re­bo­va­li a me­nej sa hria­li. Te­raz sa kar­ta dos­ta­la na úro­veň, pri kto­rej sa op­la­tí po­roz­mýš­ľať, ale len ak si mys­lí­te, že pot­re­bu­je­te 4K roz­lí­še­nie v 60 fps a plá­nu­je­te mi­núť na kar­tu oko­lo 900 eur.

Kar­ta zvlá­da väč­ši­nu hier v 4K/60 fps ok­rem nie­koľ­kých ti­tu­lov, ako Cry­sis ale­bo AC Uni­ty, pri kto­rých to za­tiaľ nie je mož­né.

Video:


Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter