Intel ponúkne svoje prvé osemjadro na jeseň

Už v stre­de sep­tem­bra pri­ne­sie In­tel svo­je osem­jad­ro, a to s ce­nou 999 do­lá­rov. Je­ho pr­vý zá­kaz­níc­ky pro­ce­sor s ôs­mi­mi jad­ra­mi a 16 thread­mi bu­de na 22 nm zá­kla­de Haswell-E s ozna­če­ním Co­re i7 5960X a tak­to­va­ním na 3 GHz a s boos­tom na 3,3 GHz. Ca­che bu­de mať 20 MB a maximál­nu spot­re­bu 140 W, len o 10 W viac ako ak­tuál­ne šes­ťjad­ro. K to­mu má pro­ce­sor v se­be aj ra­dič pa­mä­te a pa­mä­te DDR4 pri­po­je­né pria­mo.

Spo­lu s ním na rov­na­kom zá­kla­de vy­jdú šes­ťjad­rá Co­re i7 5930K za 500 do­lá­rov s tak­to­va­ním 3,5 GHz a tur­bom na 3,9 GHz - 4GHz a Co­re i7 5820K za 350 do­lá­rov s tak­to­va­ním 3,3 GHz a tur­bom 3,6 - 3,8 GHz. Oba bu­dú mať 15 MB pa­mä­te.

Všet­ky či­py bu­dú fun­go­vať na no­vých či­po­vých súp­ra­vách X99 pod­po­ru­jú­cich pa­mä­te DDR4 a bu­dú mať mož­nos­ti pre­tak­to­va­nia.

Ak te­da na je­seň bu­de­te chcieť hi-end, kto­rý vám vy­dr­ží ďal­ších 5 a viac ro­kov, mô­že­te in­ves­to­vať. Ak na­vy­še zo­be­rie­te aj no­vú GTX 880, má­te pos­ta­ra­né aj o gra­fic­kú strán­ku. Sa­moz­rej­me, bu­de to mať svo­ju ce­nu, rá­taj­te, že za 8-jad­ro a GTX880 dá­te as­poň 2000 eur.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter