3k herné laptopy prichádzajú

No­te­boo­ky sa na 1080p štan­dar­de dr­žia už pek­ných pár ro­kov a zdá sa, že čos­ko­ro prí­de čas po­su­núť lat­ku za­sa o čo­si vy­ššie. Her­ný por­tál Ko­ta­ku za pr­vú las­to­vič­ku, kto­rá by ma­la pri­vo­lať le­to, po­va­žu­je no­te­book GT60 od fir­my MSI.

Ten si mô­že­te kú­piť v dvoch ver­ziách, a to pra­cov­nej a, sa­moz­rej­me, her­nej. Her­ný GT60 20D sa pý­ši 15,6-pal­co­vým dis­ple­jom s roz­lí­še­ním 2880 × 1620 a mož­no ho po­va­žo­vať za pr­vý ma­so­vo vy­rá­ba­ný 3k her­ný no­te­book na tr­hu. Sí­ce štan­dar­dné 3k no­te­boo­ky sú už na tr­hu, ale to­to je pr­vý sku­toč­ný her­ný no­te­book s tým­to roz­lí­še­ním.

3k_herny_laptop3.jpg

GT60 s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8 vo svo­jich út­ro­bách uk­rý­va mo­bil­ný quad­co­re pro­ce­sor In­tel Co­re i7, gra­fi­ku od nVi­die GTX780m a 16 GB pa­mä­te DDR3. Stáť vás to bu­de 2199 do­lá­rov.

3k_herny_laptop-tabulka.jpg

Dob­rá sprá­va je, že kon­ku­ren­cia ne­do­vo­lí, aby si MSI priv­las­tňo­va­la 3k trh príl­iš dl­ho. Dá sa pred­pok­la­dať, že naj­väč­ší vý­rob­co­via no­te­boo­kov už ma­jú v zá­lo­he prip­ra­ve­né vlas­tné 3k zbra­ne a ča­ka­lo sa len na to, ke­dy niek­to­rá z veľ­mo­cí po­ru­ší sta­tus quo. A to sa sta­lo prá­ve te­raz.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter