Karta GeForce GTX780 otestovaná

No­vá high-end kar­ta GTX780 ot­vá­ra sed­mič­ko­vú sé­riu nVi­dia Ge­For­ce. V zá­sa­de od nej ča­kaj­te mier­ne oklieš­te­ný, ale zá­ro­veň vy­ššie tak­to­va­ný GTX Ti­tan. Ce­na sí­ce nie je níz­ka a se­dí na 649 do­lá­roch, ale je to sluš­ný pok­les o 350 do­lá­rov op­ro­ti ti­síc­do­lá­ro­vé­mu Ti­ta­nu.

Ušet­re­ných 350 do­lá­rov zna­me­ná len 10 - 15 % pok­les fra­me­ra­te, nap­rík­lad Cry­sis 3 na pl­ných de­tai­loch zvlá­da kar­ta na 1920 × 1080 pri 52,1 fps, za­tiaľ čo Ti­tan ju roz­hý­be pri 60 fps. Vo Far Cry 3 je to 58 fps vs. 64 fps, Bat­tle­field 3 dal 103 fps vs. 115 fps.

Čo sa tý­ka od­be­ru, v re­ži­me id­le be­rie len ne­vyh­nut­né mi­ni­mum rov­na­ko ako Ti­tan a HD7970, pod zá­ťa­žou je so spot­re­bou o 15 % niž­šie ako Ti­tan. Tep­lo­tou sú na tom tak­mer rov­na­ko, 30 stup­ňov v id­le, oko­lo 80 stup­ňov pod zá­ťa­žou. Hlu­kom pod zá­ťa­žou je však o 3 db niž­šie ako Ti­tan.

geforce-gtx780-tab.jpg

Viac si poz­ri­te v tes­te na Anan­dte­chu.

Zdroj: sec­tor.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter