Tablet Sony Xperia Z je tenší ako iPad mini

sony_xperiaZ_iPad.png Spo­loč­nosť So­ny pred­sta­vi­la Xpe­ria Tab­let Z, naj­ten­ší a naj­ľah­ší 10,1-pal­co­vý tab­let na sú­čas­nom tr­hu. Má full HD dis­plej s roz­lí­še­ním 1920 × 1200 pixelov, fo­toa­pa­rát so sní­ma­čom Exmor R a roz­lí­še­ním 8,1 Mpix. Po­há­ňa ho štvor­jad­ro­vý 1,5 GHz pro­ce­sor Qual­comm. Ope­rač­ná pa­mäť má ka­pa­ci­tu 2 GB a veľ­kosť inter­nej pa­mä­te je 32 GB. K dis­po­zí­cii je aj slot na kar­ty mic­roSD. Ope­rač­ný sys­tém je An­droid 4.1, tab­let pod­po­ru­je tech­no­ló­gie NFC a LTE, ako aj tech­no­ló­giu So­ny S-For­ce na vir­tuál­ny pries­to­ro­vý zvuk. Hrúb­ka toh­to naj­ten­šie­ho tab­le­tu je len 6,9 mm, za­tiaľ čo napr. veľ­ký iPad má 9,4 mm a iPad mi­ni 7,2 mm. Je­ho hmot­nosť je len 495 gra­mov. Je od­ol­ný pro­ti pra­chu aj vo­de a po­nú­ka sa v čier­nom a bie­lom fa­reb­nom vy­ho­to­ve­ní.

Ce­na za­ria­de­nia ne­bo­la ozná­me­ná, So­ny Xpe­ria Tab­let Z je za­tiaľ dos­tup­ný len na ja­pon­skom tr­hu.

Zdroj: en­gad­get.com
pcmag.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter