Toys R Us Tabeo: Tablet pre deti so 7-palcovým displejom, dostupný v októbri za 150 USD

Spo­loč­nosť Toys R Us prip­ra­vu­je uve­de­nie no­vin­ky v po­do­be 7-pal­co­vé­ho tab­le­tu pre de­ti. Ce­na toh­to za­ria­de­nia by sa ma­la po­hy­bo­vať na úrov­ni 150 ame­ric­kých do­lá­rov a dos­tup­ný by mal byť už v ok­tób­ri.

tabeo-09-10-12-01.jpg

Pod­ľa zdro­ja Wall Street Jour­nal spo­loč­nosť Toys R Us ozná­mi ďal­šie pod­rob­nos­ti eš­te po­čas dneš­né­ho dňa a tab­let by mal byť dos­tup­ný už od 21. ok­tób­ra. V tom­to ča­se ho mož­no pre­dob­jed­nať na Toys R Us.

Špe­ci­fi­ká­cie tab­le­tu Ta­beo od spo­loč­nos­ti Toys R Us ho­vo­ria o 1 GHz pro­ce­so­re, 1 GB RAM, 4 GB vnú­tor­nej pa­mä­te, roz­ší­ri­teľ­nej po­mo­cou ka­riet mic­roSD o ďal­ších 32 GB, por­te HDMI-out a pre­din­šta­lo­va­ných 50 ap­li­ká­ciách. Tab­let bu­de mať vlast­ný ob­chod s ap­li­ká­cia­mi, kde je umies­tne­ných ďal­ších 6000 ap­li­ká­cií.

Zdroj: Mo­jAn­droid.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter