Google a Asustek predstavia spoločný tablet

No­vý se­dem­pal­co­vý tab­let Nexus, kto­rý je plo­dom spo­lup­rá­ce spo­loč­nos­tí Asus­tek a Goog­le, má byť pred­sta­ve­ný na stret­nu­tí vý­vo­já­rov Goog­le I/O, kto­ré sa us­ku­toč­ní 27. - 29. jú­na v San Fran­cis­cu. Sprá­vu o tom pri­nie­sol server Di­gi­ti­mes. Je­ho uvá­dzacia ce­na bu­de 199 do­lá­rov a vy­rá­bať ho má spo­loč­nosť Quan­ta Com­pu­ter. Na pul­toch by sa mal ob­ja­viť už v prie­be­hu jú­la a v dru­hej po­lo­vi­ci ro­ka sa z ne­ho ma­jú vy­ro­biť 3 mi­lió­ny ku­sov. Nexus bu­de pod­po­ro­vať len pri­po­je­nie Wi-Fi a ne­bu­de vy­ba­ve­ný za­dnou ka­me­rou, k dis­po­zí­cii bu­de len pred­ná ka­me­ra na vi­deo­kon­fe­ren­cie, čo je daň za je­ho níz­ku ce­nu. Pre­din­šta­lo­va­ný v ňom bu­de pre­hlia­dač Goog­le Chro­me.

nexus.jpg

Spo­loč­nosť Asus­tek však prip­ra­vu­je aj vlast­ný se­dem­pal­co­vý tab­let s ce­nou 159 - 179 do­lá­rov, kto­rý sa má uviesť na trh v augus­te.

Zdroj: di­gi­ti­mes.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter