Open source hardvér: V znamení nových alternatív

illuminato_gold_trim_front_edge_pro.jpg Aj keď open source softvér zažíva v posledných rokoch veľké víťazstvo, open source hardvér (OSHW) zostáva stále skôr v pozadí záujmu a je viac-menej okrajovou záležitosťou. Dôvody sú jasné - vývoj hardvéru je predsa len výrazne náročnejšie, než je to v prípade softvéru, a pri hardvéri je potrebné veľké množstvo kapitálu a ďalších prostriedkov na neustále inovácie. Na rozdiel od open source softvéru, ktorý môže vytvoriť de ​​facto ktokoľvek a možno ho ľahko distribuovať prostredníctvom internetu, sú nároky v oblasti hardvéru oveľa vyššie a konkurovať klasickým uzavretým komerčným riešeniam je o to zložitejšie, že dnes je veľmi ťažké vyvinúť akýkoľvek nový hardvér, pri ktorom by nehrozila kolízia s patentmi veľkých výrobcov (pozri napríklad patentové vojny medzi mobilnými výrobcami, iniciované najmä firmou Apple).

Napriek tomu však už v oblasti open source hardvéru vznikol rad zaujímavých projektov, z ktorých vám niektoré predstavíme. Definícia OSHW je odvodená od open source softvéru a používajú sa tu často aj podobné licenčné podmienky. Termín open source hardvér zahŕňa široké množstvo umelých artefaktov - od prístrojov a zariadení až po návrhy mikročipov. Všetka dokumentácia, schémy, návrhy plošných spojov a postupy na ich výrobu sú potom verejne dostupné komukoľvek. Ktokoľvek potom môže takéto zariadenie ľubovoľne vyrábať, modifikovať, distribuovať alebo inak používať pri zachovaní kreditu pôvodného autora. V niektorých prípadoch sa open source hardvér a open source softvér prelínajú, pretože pokročilé elektronické zariadenia potrebujú na svoj chodu i komplexný firmvér, prípadne aj prostredie na svoje programovanie.

Open source hardvér už nájdeme v mnohých oblastiach, akousi ikonou OSHW sa stala 3D tlačiareň RepRap. Ide o projekt, ktorý sa začal už v roku 2005 a jeho cieľom je ponúknuť tlačiareň, ktorá sa dokáže sama replikovať a sprístupniť trojrozmernú tlač každému s minimálnou investíciou. V minulom roku bola predstavená už tretia generácia dizajnu RepRap, označovaná ako Huxley, nadväzujúca na predchádzajúce generácie Mendel a Darwin, pomenované po slávnych biológoch. Zaujímavé je, že jeden z hlavných vývojárov RepRap je aj Josef Průša, ktorý študuje na VŠE v Prahe. S 3D tlačou podľa analytikov príde revolučná zmena v oblasti distribúcie náhradných dielov a možno aj v predaji akýchkoľvek jednoduchších prístrojov, pretože používateľ si ich bude môcť jednoducho vytlačiť sám podľa schémy (t. j. namiesto celého dielu by si zakúpil len schému), prípadne si sám 3D skenerom vytvoriť reprezentáciu originálneho vzoru. Viac o projekte RepRap nájdete vo videu:

Video:


Ďalší veľký úspech je otvorená procesorová architektúra OpenRISC, za ktorou stojí komunita OpenCores. K dispozícii je návrh z radu OpenRISC 1000, opisujúci procesory s 32-bitovou aj 64-bitovou architektúrou a s voliteľnou podporou výpočtov s desatinnou čiarkou a vektorových výpočtov. Realizáciou tohto dizajnu sú potom procesory OpenRISC 1200, ktoré sú určené primárne do embedded systémov a kladú dôraz na nízku spotrebu a pri plnom výkone by procesor OpenRISC 1200 s frekvenciou 250 MHz a vyrobený 180 nm procesom mal mať spotrebu maximálne 1 watt.

Ako prvý z veľkých OS začal architektúru OpenRISC podporovať Linux od verzie kernela 3.1, existujú aj portované verzie ďalších minoritných operačných systémov, ako RTEMS, FreeRTOS či ECOSE. Od roku 2005 existuje aj projekt OpenSPARC, poskytujúci na voľné využitie architektúru použitú v procesoroch Sun UltraSPARC, ktoré teraz vyrába Oracle.
Ďalším krokom od procesorov k open source počítačom môže byť návrh základnej dosky BeagleBone vo veľkosti kreditnej karty od organizácie BeagleBoard. Tá využíva procesor ARM s architektúrou Cortex-A8, podporuje 3D grafiku, USB 2.0 či Ethernet 1 Gb a možno na nej prevádzkovať tak Android, ako aj OS Ubuntu. S jej nasadením sa počíta v oblasti robotiky, herných či projekčných zariadení či medicínskych prístrojov. Jej možnosti predstavuje nasledujúce video:

Video:


Takisto spoločnosť Via prišla v roku 2008 s open source referenčným návrhom plne vybaveného notebooku, takzvaného OpenBooku, využívajúceho jej procesory Nano a čipovú súpravu Via VX800. Tento návrh mal byť určený výrobcom, ktorí by tak ušetrili čas s tvorbou vlastného dizajnu, a mal byť k dispozícii ako alternatíva pre netbooky postavené na architektúre od Intelu s procesormi Atom, pri ktorej boli výrobcovia tvrdo obmedzení parametrami, ktoré taký netbook mohol mať.

Snahou o open source mobilný telefón je projekt Openmoko, ktorý ponúka výrobcom návrh telefónneho prístroja Neo FreeRunner, čo je druhá generácia prístroja vyvinutého v rámci tohto projektu. Má ísť o prístroj s dotykovou obrazovkou, využívajúci OS Linux a disponujúci napríklad GPS, Wi-Fi či modulom Bluetooth. Srdcom má byť procesor s frekvenciou 400 MHz, k dispozícii je aj hardvérový grafický akcelerátor. Okolo projektu Openmoko sa potom sformovala aj lokálna česká komunita.

Ďalší projekt open source hardvéru, ktorý sa v zasvätených kruhoch (vrátane ČR) stal už dostatočne populárnym, je platforma Arduino, určená na vytváranie interaktívnych objektov alebo prostredia. Ide takisto o projekt, ktorého korene siahajú do roku 2005. Zakúpiť si možno hotové verzie alebo si Arduino môžu záujemcovia postaviť sami. Princípom tohto projektu je možnosť vnímať vstupy z okolitých senzorov, vyhodnocovať ich prostredníctvom mikroprocesora ATMega (v rôznych verziách) a následne toto prostredie pomocou výstupov ovplyvňovať. Na programovanie sa využíva jazyk Wiring vo vlastnom vývojovom prostredí Arduino, ktoré je k dispozícii pre Windows, Mac OS X aj Linux.

Za radom projektov open source hardvéru stojí spoločnosť Bug Labs, ktorá sa zameriava na periférie na prototypovanie elektronických zariadení. Tá spolupracuje najmä s americkými operátormi, ktorým dodáva hardvér na vývoj nových bezdrôtových komunikačných zariadení. BugLabs však dodáva aj vlastné openhardvérové koncové zariadenia, zamerané najmä na komunikáciu, ako sú moduly 3G a Wi-Fi, prijímače GPS, ale napríklad aj vlastné dotykové displeje.

Podobným smerom mieri aj iniciatíva Dangerous Prototypes, ponúkajúca zadarmo rad návrhov open source hardvéru, ako napríklad teplotné senzory, RF vysielače, mikrokontroléry na ovládanie rôznych svetelných efektov a podobne. Ide väčšinou o jednoduché návrhy, ktoré si záujemcovia môžu zostrojiť aj doma za použitia bežných postupov a súčiastok.

V tomto výpočte by sa dalo pokračovať prakticky donekonečna, pretože projektov open source hardvéru existuje nespočetné množstvo a sú v rôznej fáze vývoja, no nemá zmysel všetky ich vypisovať. Tie najperspektívnejšie nájdete napríklad v zozname na Wikipédii. Úlohou tohto článku bolo upozorniť len na niektoré z nich a ukázať, že ide o zaujímavé alternatívy ku klasickým proprietárnym produktom. Samozrejme, o masovom rozšírení open source hardvérových riešení ťažko môže byť zatiaľ reč, ale môžu úspešne existovať najmä tam, kde chýba iná alternatíva alebo kde pre tradičných výrobcov neexistuje dostatočne atraktívny trh. Výhodou OSHW je zvyčajne nízka cena a možnosť modifikácie podľa vlastných potrieb, hoci možnosti a výbavu týchto zariadení obvykle nemožno s tými komerčnými porovnávať. Najväčšie perspektívy pre open source hardvér sa ukazujú práve v oblasti zabudovaných (embedded) zariadení, naopak, masový trh bude pre tento typ riešení pravdepodobne ešte dlho nedostupný, najmä preto, že ho ovládajú komerční výrobcovia s prepracovanou distribučnou sieťou.

Zdroj: ictmanazer.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter