Siri môže Google ohroziť, ale môže mu aj pomôcť

siri.jpg Práve jednotka vo webovom vyhľadávaní v USA musí v týchto dňoch argumentovať, že Google nemá monopolné postavenie a možno mu reálne konkurovať.

Eric Schmidt z Googlu trvá na tom, že napriek úspešnej pozícii spoločnosti, v ktorej pracuje, nie je jej postavenie na trhu dominantné. Podľa štatistiky firmy comScore má Google v USA podiel na trhu niečo vyše 65 %. Faktom takisto je, že predvoleným vyhľadávačom na sociálnej sieti Facebook so stovkami miliónov používateľov nie je Google, ale Bing. Aplikácia Siri po položení otázky používateľom hľadá odpoveď na internete a obchádza Google ako primárny zdroj informácií. Namiesto toho sa snaží získať odpoveď prostredníctvom WolframAlpha či služby Yelp.

Siri môže Google ohroziť, pretože nie zanedbateľným zdrojom príjmov jednotky vo vyhľadávaní sú zisky z kontextovej reklamy, ktorá sa zobrazuje na hlavnej stránke spolu s výsledkami vyhľadávania. Keďže Siri používa ovládanie hlasom, používatelia nebudú mať možnosť kliknúť na reklamný odkaz.

Podobne to asi vidí aj Eric Schmidt, ktorý v liste protimonopolnej komisii spomínal aj tento nový spôsob získavania informácií, ktorý uviedla spoločnosť Apple. Google teda považuje Siri za „konkurenčnú hrozbu".

Zdroj: zdnet.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter