Spoločnosť Oracle uvoľnila virtualizačnú platformu Oracle VM VirtualBox 4.0.

Vyskúšajte Oracle VM VirtualBox 4.0

Spoločnosť Oracle uvoľnila virtualizačnú platformu Oracle VM VirtualBox 4.0.
Produkt možno stiahnuť na adrese http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization/oraclevm/061976.html

vbox10.png

Na svojom PC môžete spúšťať viac virtuálnych strojov s rôznymi operačnými systémami.

Umožňuje jednoducho spustiť na desktope alebo notebooku vedľa seba niekoľko virtuálnych operačných systémov a získať tak väčšiu flexibilitu vo využití počítača. Produkt podporuje širokú škálu hostiteľských operačných systémov (t. j. „základný“ OS, nad ktorým sa v rámci VM VirtualBox spúšťajú virtuálne operačné systémy) vrátane Windows, Mac OS X, najpopulárnejších linuxových distribúcií (aj Oracle Linux) a Oracle Solaris.

vbox4.png

Môžete vytvoriť virtuálny stroj prakticky pre ľubovoľný operačný systém.

Nová verzia zvyšuje výkon, priepustnosť a použiteľnosť. Virtuálne (hosťované) systémy teraz zvládnu vyššiu záťaž, možno ich jednoducho inštalovať, spúšťať, pozastaviť, vypínať aj zase mazať. Zlepšená je takisto spolupráca virtuálnych systémov s hardvérom, a to vrátane podpory zbernice PCI Express zo strany virtuálnej čipovej súpravy.

vbox9.png

Čerešničkou na torte je podpora hardvérovej akcelerácie pre virtuálne stroje

Prehľad vlastností Oracle VM VirtualBox 4.0
Nová otvorená architektúra – spoločnosť Oracle a komunita vývojárov vytvorili rozšírenie, ktoré umožňuje prispôsobiť Oracle VM VirtualBox konkrétnym požiadavkám a ponúka nové funkcie.

Zlepšená použiteľnosť – nový škálovateľný režim zobrazenia umožňuje na monitore zobraziť viac virtuálnych operačných systémov. Zdokonalená bola správa virtuálnych systémov vrátane zobrazovania ich ukážok a voliteľne aj ich ďalších atribútov. Pre jednotlivé virtuálne systémy možno na ploche jednoducho vytvárať ikony zástupcov a systémy potom spúšťať ich prostredníctvom. Administrátori aj pokročilí používatelia si môžu rozhranie ľahko upraviť tak, aby bolo jednoduché alebo, naopak, komplexné presne podľa ich potrieb.

Vyššia kapacita a priepustnosť – nový asynchrónny model I/O (vstup/výstup) pre sieťové (iSCSI) aj miestne ukladacie priestory výrazne zvyšuje rýchlosť práce s týmito priestormi. Nová optimalizácia pracovnej záťaže umožňuje spúšťať dokonca aj aplikácie pre údajové centrá na testovacie či demonštračné účely aj na 32-bitových verziách Windows.

Zlepšené zdieľanie medzi virtuálnymi strojmi – zlepšená bola podpora pre systémy kompatibilné so štandardom OVF (Open Virtualization Format) a pridaná podpora pre formát deskriptorov OVA. Všetky informácie o virtuálnom stroji môžu byť uložené v jedinom priečinku, čo uľahčuje ich priame zdieľanie medzi virtuálnymi strojmi.

Podpora najnovšieho virtuálneho hardvéru – nová virtuálna čipová súprava podporuje zbernicu PCI Express a ďalšie hardvérové zlepšenia vrátane zariadení High Definition Audio. Umožňuje tak realizovať vo virtuálnom prostredí aj tie najnáročnejšie úlohy.
Produkt je zadarmo, k dispozícii je aj jeho zdrojový kód. Rozširujúci modul Oracle VM VirtualBox Extension Pack si možno zadarmo prevziať na osobné použitie.

Praktické skúsenosti
Produkt sme operatívne vyskúšali, vytvorili sme aj jeden virtuálny stroj s operačným systémom Windows XP, a tak sa skrátenou „obrázkovou“ formou podelíme o prvé skúsenosti.

vbox1.png

Inštalačný súbor má 80 MB a inštalácia prebehla bez problémov za niekoľko sekúnd.

Rozhodujúcou etapou vytvorenia virtuálneho stroja je definovanie veľkosti pamäte a vytvorenie virtuálneho disku, prípadne pripojenie už existujúceho virtuálneho disku k virtuálnemu stroju.

vbox5.png

Nastavenie pamäte pre virtuálny stroj. Platí jednoduché pravidlo, že súčet pamätí všetkých súčasne spustených virtuálnych počítačov plus pamäť pre hostiteľský operačný systém nesmie prekročiť kapacitu fyzicky nainštalovanej pamäte na hostiteľskom počítači.

vbox6.png

V dialógu na pridanie virtuálneho disku si používateľ môže vybrať, či použije už existujúci súbor pevného disku, prípadne bude vytvorený nový súbor.

vbox8.png

Virtuálny stroj pred prvým spustením v správcovskej aplikácii VM VirtualBox Manager.

Teraz už stačí len zasunúť inštalačné médium, nainštalovať potrebný operačný systém a vyskúšať, prípadne porovnať s inými virtualizačnými platformami Microsoft Virtual PC, Windows Virtual PC či VmWare.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter