Apple ukázal budúci Mac OS X Lion


Spoločnosť Apple prezentovala ukážky operačného systému Mac OS X Lion, ktorý čerpá inšpiráciu z viacerých inovácií softvéru zariadení iPad.

Aplikácia Mac App Store rozširuje operačný systém OS X o rozhranie App Store, vďaka ktorému je vyhľadávanie, inštalovanie a aktualizovanie aplikácií pre počítač Mac jednoduchšie. Podobne ako v prípade zariadenia iPad aj tu si prostredníctvom konta iTunes kupujete aplikácie, ktoré sa prevezmú a nainštalujú v jednom kroku. Aktualizácie aplikácií sa poskytujú priamo cez aplikáciu Mac App Store, a preto je jednoduché udržiavať všetky aplikácie v aktualizovanom stave. Aplikácia Launchpad uľahčuje vyhľadávanie a spúšťanie aplikácií. Podobne ako na domovskej obrazovke zariadenia iPad aj v počítači bude možné zobraziť všetky aplikácie v počítači Mac tak, že kliknete na ikonu aplikácie Launchpad. Aplikácie môžu byť usporiadané v ľubovoľnom poradí alebo zoskupené do priečinkov a vy môžete prechádzať stránkami aplikácií a vyhľadať požadovanú aplikáciu.

Systém Lion zahŕňa systémovú podporu pre aplikácie umožňujúce zobrazovanie na celej obrazovke. V systéme Lion môžete jediným kliknutím prejsť do režimu zobrazenia na celej obrazovke, prepnúť zobrazenie z jednej aplikácie zobrazovanej na celej obrazovke do druhej jediným pohybom po zariadení trackpad a prejsť späť na pracovnú plochu a získať prístup k viacerým oknám aplikácií.

Aplikácia Mission Control poskytuje zjednotené zobrazenie všetkých aplikácií a okien spustených v počítači Mac, z ktorého môžete okamžite prejsť na ľubovoľné miesto. Do aplikácie Mission Control je začlenená aj funkcia Exposé ďalšej generácie, v ktorej sa všetky okná spustené v počítači Mac zobrazujú ako zoskupené podľa aplikácie, ako aj miniatúry aplikácií umožňujúcich zobrazenie na celej obrazovke. Aplikácia Mac App Store bude k dispozícii pre operačný systém Snow Leopard do 90 dní a bude zahrnutá aj do operačného systému Lion, keď sa na budúce leto začne s jeho distribúciou.

Zdroj: TS Apple


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter