Dirk Riehle, prvý open source profesor

bitnami-open-source.jpg Dr. Dirk Riehle, MBA, nie je, ako by sa mohlo zdať, prvý profesor z otvoreného zdroja. Stane sa profesorom na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Nemecko) so špecializáciou na problematiku open source. Jeho profesorské miesto bude finančne podporené aj niektorými open source spoločnosťami, ako je Red Hat alebo Novell. Predpokladá sa aj vytvorenie troch miest pre PhD. študentov s rovnakým zameraním, takisto čiastočne podporených Novellom a vývojovým centrom SUSE.

Výskumný tím profesora Riehleho sa zameria na open source ako cieľ vývojárov a na aplikovanie open source v podnikoch. Skupina jeho spolupracovníkov, participujúca na výskume, dúfa, že sa jej podarí vyvinúť metódy a obchodné modely, ktoré podporia rozhodovací proces pri prechode k open source softvéru. Tím má takisto ambíciu podporiť vývoj open source softvéru v Nemecku a stať sa inkubátorom open source firiem. Profesor Dirk Riehle pritom prinesie do tímu svoje 12-ročné skúsenosti z priemyslu, keď pôsobil v open source výskumnom pracovisku spoločnosti SAP v Silicon Valley.

Na tlačovej konferencii 26. novembra Riehle prezentoval zlepšenia vývojových nástrojov open source softvéru. Oznámil aj výsledok výskumu, podľa ktorého riešenia založené na otvorených štandardoch a open source metódach signifikantne zvyšujú faktory úspechu väčších projektov v porovnaní s tradičnými metódami.

Zdroj: Open Source Observatory & Repository EuropeOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter