Lokálna virtualizácia a centralizovaná správa zmení spôsob používania počítačov v podnikoch

 Citrix predstavil plán na radikálnu zmenu ekonomiky využívania počítačov. Táto stratégia stavia na minuloročnom debute virtualizačného riešenia Citrix XenDesktop, ktoré umožňuje IT významne znížiť náklady tým, že poskytuje na serveri bežiace, hostované virtuálne desktopy pre kancelárskych pracovníkov ako centrálne riadenú službu. Citrix rozširuje tieto výhody i na milión mobilných pracovníkov zavedením nového hypervisora na strane klienta, ktorý beží priamo na PC alebo notebooku každého koncového používateľa. Tento nový hypervisor, vyvíjaný v spolupráci s Intel Corporation, bude obsiahnutý v pripravovanom riešení Citrixu s kódovým označením „Project Independence“.

Citrix verí, že nová éra bude charakterizovaná piatimi zásadnými zmenami.

Prognóza č. 1 – Vaša firma už nebude vlastniť váš notebook
Možnosť prevádzkovať bezpečné, centrálne spravované virtuálne stroje priamo na zariadeniach koncového užívateľa umožní firmám zaviesť pre mobilných pracovníkov veľkorysú politiku „prineste si vlastný počítač“ (bring-your-own-computer (BYOC) podobne, ako sa to dnes robí s mobilnými telefónmi a podobnými zariadeniami. Pri nástupe do firmy dostanú zamestnanci v rámci BYOC programu od IT oddelenia namiesto bežných štandardných notebookov poukážky, ktoré môžu použiť na nákup ľubovoľného notebooku, ktorý si vyberú. Tento prístup značne zvýši spokojnosť zamestnancov, pretože im umožní slobodnú voľbu presnej kombinácie vlastností, funkcií a štýlu, ktorá zodpovedá ich osobnosti a individuálnym nárokom na počítačovú techniku. Ešte dôležitejšie je, že prechod na model BYOC umožní vedúcim IT oddelenia zbaviť sa raz a navždy márnych pokusov vlastniť, zabezpečovať a spravovať notebooky pre stále mobilnejších a nezávislejších zamestnancov. Väčšina IT organizácií dnes pri nástupe nového zamestnanca nainštaluje na každý notebook sadu štandardných obrazov desktopu, dá notebook fyzicky zamestnancovi a potom sa snaží na diaľku všetko záplatovať, spravovať a zabezpečovať. Keďže je však každý systém svojim užívateľom prispôsobovaný jeho potrebám, aktualizovaný a „zanášaný“ osobnými dátami a aplikáciami, stáva sa plnenie tejto úlohy pre IT stále zložitejším a náchylnejším k chybám.

Klientský hypervisor, odsúva tento problém do minulosti. Umožní IT preniesť firemný desktop každého zamestnanca do bezpečného, centrálne spravovaného virtuálneho stroja, ktorý beží priamo na notebooku užívateľa. Dosiaľ jediný klientský hypervisor so „100% izoláciou“ zaistí úplné oddelenie firemných aplikácií a dát od užívateľských, čo značne zvýši bezpečnosť a zjednoduší dodržiavanie pracovných predpisov. Upgrady hardwaru, presuny zamestnancov alebo strata či krádež notebookov prestanú byť veľkým problémom, pretože IT administrátori môžu centrálne ukončiť firemný desktop na akomkoľvek zariadení a rýchle ho preniesť na nový notebook. A keďže desktop a aplikácie bežia na lokálnom zariadení, môžu užívatelia voľne pracovať online alebo offline a využívať všetok výkon a funkcie svojho notebooku. Stručne povedané, tento model prináša vôbec po prvýkrát ozajstnú „nezávislosť“ ako CIO pracovníkom, tak zamestnancom.

Prognóza č. 2 – Vaša firma utráca viac za kávu a kancelárske potreby než za správu desktopov
Firmy dnes vydávajú miliardy dolárov v snahe zvládnuť správu desktopov a PC v prostredí veľkých podnikov – inštalácia, aktualizácie, zabezpečenie, záplatovanie a správa operačných systémov a aplikácií na každom zariadení zvlášť. Ďalšie miliardy sú utrácané na zálohovanie a obnovu užívateľských dát, diagnostiku a opravu hardwarových problémov a zaistenie kontroly odstupňovaných užívateľských prístupových práv na sieťovej úrovni. Spojením centralizovanej správy obrazu systému a schopností prevádzkovať personalizované virtuálne desktopy Project Independence radikálne zníži náklady a zložitosť správy desktopov.

Namiesto pokusov o kontrolu takmer nekonečného počtu kombinácií premenných na každom jednotlivom desktope, bude Project Independence obsahovať otvorenú technológiu z XenDesktop, ktorá umožní IT oddeleniam centrálne spravovať jednu kópiu Windows, jednu kópiu každej aplikácie a jednu inštanciu užívateľských dát a osobného profilu každého zamestnanca. Tieto komponenty potom budú dynamicky zostavované a doručované ako služba na vyžiadanie (on-demand service) do bezpečných virtuálnych strojov, bežiacich priamo na zariadeniach jednotlivých užívateľov. Táto kombinácia centralizovanej správy a lokálneho chodu výrazne zmení ekonomiku používania počítačov a ľahko rozšíri prednosti virtualizácie desktopov k miliónom mobilných pracovníkov bez obtiažnych a nepraktických procedúr „check-in/check-out“ (uloženie/stiahnutie desktopu), propagovaných dnes ako „offline VDI (Virtual Desktop Infrastructure)“ inými dodávateľmi v odbore virtualizácie. Project Independence tiež plne zautomatizuje zálohovanie a obnovu dát, dokonca pre mobilných užívateľov, pretože zmeny voči firemným virtuálnym desktopom na lokálnych strojoch sú automaticky synchronizované s dátovým centrom.

Prognóza č. 3 – Budete mať prístup k vášmu firemnému desktopu z ľubovoľného zariadenia, ktoré sa práve rozhodnete použiť
Väčšina firemných zamestnancov je dnes zvyknutá pracovať so svojimi pracovnými e-mailami z ľubovoľného miesta a na mnohých rôznych zariadeniach podľa toho, kde práve sú a čo práve robia. Ako náhle začnú IT oddelenia dodávať virtuálne desktopy ako službu na vyžiadanie, získajú užívatelia podobnú mieru flexibility pri práci so svojimi firemnými desktopmi a aplikáciami. Zamestnanci budú mať v tomto modeli možnosť pristupovať ku svojmu firemnému desktopu z ľubovoľného miesta – doma, v kancelárii alebo na cestách – pomocou zariadení, ktoré sa im k tomu práve najlepšie hodia, i keď nebude v ich vlastníctve. Project Independence ponúkne podobnú úroveň flexibility tiež pre milióny mobilných užívateľov. Tieto virtuálne desktopy budú centrálne spravované v dátovom centre a budú neustále k dispozícii i pri odpojení od siete. A keďže sú virtuálne desktopy dodávané v izolovanej „bubline“ úplne nezávisle na hostiteľskom zariadení, zostane integrita firemného desktopu, aplikácií a dát vždy úplne nedotknutá.

Prognóza č. 4 – Budete môcť bez rozmýšľania prepínať tam a späť medzi pracovným a osobným desktopom na tom istom zariadení
Firmy, ktoré dovoľujú svojim zamestnancom používať osobné aplikácie a dáta na počítačoch vo firemnom vlastníctve, prejavujú síce dôveru voči zamestnancom, ale ide to na úkor značnej zložitosti správy zariadení a väčšieho rizika pre firmu. Firmy, ktoré zablokujú zásahy užívateľov do svojich PC, znížia tieto náklady, ale zakonzervujú tak pracovné prostredie, ktoré je pre radu zamestnancov ťažkopádne, znižuje morálku, obmedzuje produktivitu a sťažuje naberanie a udržovanie špičkových talentov. Prenášaním firemných desktopov ako služby z dátového centra do bezpečných virtuálnych strojov môžu firmy odstrániť tento stále horšie udržateľný kompromis. Zamestnanci budú môcť v tomto novom modeli jednoducho kombinovať pracovné i súkromné používanie svojho počítača a striedať je kedykoľvek podľa potreby bez akéhokoľvek rizika pre firmu. To umožní užívateľom intuitívne prepínať medzi obľúbenými aplikáciami alebo stránkami z Facebooku na osobnom desktope a CRM databázou na firemnom desktope, bez toho aby došlo k akémukoľvek narušeniu bezpečnosti centrálne spravovaného firemného desktopu. Doručovanie firemného desktopu ako služby z dátového centra dovolí užívateľom, aby si so sebou všade nosili svoje pracovné i súkromné desktopy na notebooku podľa vlastného výberu, čo povedie ku zvýšeniu spokojnosti a produktivity zamestnancov a zbaví IT obáv z toho, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu firemných zdrojov a dát pri zlúčení týchto dvoch prostredí. Klientský supervisor, dáva IT potrebnú záruku bezpečnosti dát vďaka 100% izolácii medzi jednotlivými virtuálnymi strojmi.

Prognóza č. 5 – Už si nikdy nebudete sťažovať, že je váš počítač príliš pomalý
Skutočnosťou je, že sa počítače nikdy neobmieňajú tak rýchlo, ako sa vyvíjajú softwarové a hardwarové technológie, a tak užívatelia chcú stále niečo „novšie, lepšie, rýchlejšie“. Keď sú desktopy poskytované ako služba, prevádza sa správa, záplatovanie a upgrady v dátovom centre na jedinej „zlatej matrici“ a sú okamžite prenášané ku všetkým užívateľom zároveň. Užívatelia v tomto modeli už nemusia čakať na aktualizácie záplat alebo iný servisný zásah IT do svojich systémov – jednoducho dostanú najnovší desktop úplne automaticky. Tento model však funguje len pre zamestnancov usadených v kancelárii, ktorí sú pri svojej práci pripojení k firemnej sieti. Pridanie Project Independence povedie k ďalšiemu rozšíreniu tohto výkonného nástroja tým, že umožní, aby virtuálne desktopy pracovali online i offline a plne využívali lokálne výpočtové zdroje a grafické procesory počítačov pre zaistenie maximálne výkonného a multimediálneho prostredia pre všetkých užívateľov.

Prvá dodávka Project Independence s novým klientským hypervisorem Xen, optimalizovaným pre technológiu Intel vPro, je plánovaná na druhú polovicu roka 2009. Ďalšie informácie o Project Independence je možné nájsť tu.

Zdroj: TS CITRIXOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter