MySQL zostáva open source

 V minulosti sme prinášali rôzne správy z prostredia populárneho databázového servera MySQL, ktorý si v konfigurácii LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) vytvoril stabilné zázemie aj u nás. Medzi tieto správy patrilo oznámenie o prevzatí MySQL AB spoločnosťou Sun Microsystems, kde MySQL AB má fungovať ako pobočka spoločnosti Sun.

Keďže tento databázový systém využívajú také významné spoločnosti ako Facebook, Google, Nokia, Baidu či China Mobile, očakávalo sa, že Sun sa bude snažiť zabezpečiť rýchlu návratnosť svojich vložených investícií. Veľmi negatívny ohlas tak získala správa prezentujúca stratégiu, podľa ktorej by sa nemali vyvíjať niektoré časti databázového systému pre komunitnú open source verziu MySQL, ale len pre verziu Enterprise. Verzia MySQL Enterprise je určená na komerčné účely, resp. pre predplatiteľov.

V správe sa uvádzalo ukončenie podpory doplnkov na zálohovanie servera, zabezpečujúcich šifrovanie a technológiu ukladania dát. Myšlienkou sa tak mal stať uzatvorený kód pre tieto zásuvné moduly, určený už len pre verziu Enterprise. Hrozilo tak, že MySQL sa postupne bude vzďaľovať od svojich open source koreňov. Spoločnosť Sun pritom očakávala, že stiahnutím týchto komponentov si komunita bude takéto nástroje vyvíjať sama.

V súvislosti s odklonením od pôvodného open source zámeru by sa komunitná verzia MySQL stala len „lite“ verziou, čo mohol byť výrazný krok späť. To by však mohlo pobúriť priaznivcov tohto servera, ktorých je oveľa viac ako používateľov Enterprise verzie a ktorí zároveň tvoria skupinu zabezpečujúcu jeho testovanie a rozvíjanie. Ideálnym modelom by bol, keby bolo možné vytvárať množstvá skvelých otvorených kódov a zároveň mať dostatok financií, čo, žiaľ, v súčasnom svete nie je možné, a tak sa musí hľadať model, ktorý vie čo najviac obe veci zabezpečiť.

Kaj Arnö, viceprezident pre vzťahy spoločnosti s open source komunitou, pre priaznivcov tohto populárneho databázového servera preto minulý týždeň oznámil, že MySQL Server zostáva plnofunkčným a naďalej bude dostupný ako softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Bude tak naďalej zachovaná podpora pre zálohovanie, ukladanie, komprimovanie a šifrovanie dát.

V súvislosti so zostávajúcou podporou open source vrátane ovládača MyISAM pre MySQL Backup bol predstavený Zmanda Recovery Manager (ZRM) pre MySQL Enterprise, ZRM for MySQL Embedded a MySQL Cluster.

Zdroj: www.theinquirer.net, blogs.mysql.com, news.zdnet.co.ukOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter