Microsoft predstavil Windows Server 2008 už aj na Slovensku

 Spoločnosť Microsoft Slovensko 3. apríla v Bratislave pod názvom Staň sa IT hviezdou predstavila novú generáciu produktov pre IT infraštruktúru a podnikové aplikácie - serverový operačný systém Microsoft Windows Server 2008, vývojové prostredie Microsoft Visual Studio 2008 a databázový server Microsoft SQL Server 2008.

Do procesu vývoja a implementácie nových riešení sa zapojili tisícky partnerov a zákazníkov. Jedným zo slovenských odborníkov zúčastnených na ich vývoji je Ľubor Kollár, manažér vývojovej skupiny SQL Servera. Jeho tím je zodpovedný za implementáciu najnáročnejších inštalácií SQL Servera a tieto skúsenosti prenáša do vývoja SQL Server 2008. Ľubor sa osobne zúčastnil aj na uvedení serverových produktov na Slovensku.

Kľúčovú vlastnosťou nového Windows Servera je technológia virtualizácie, ktorú Microsoft označuje ako Hyper-V. Tá umožňuje na jednom fyzickom serveri prevádzkovať viaceré virtuálne servery s úplne odlišnými rolami. Podľa Microsoftu vzrastie využívanie virtualizácie po príchode novej platformy z doterajších ani nie 10 % na 80 až 90 %. Windows Server 2008 je vyvinutý ako serverový operačný systém, ktorý priamo nadväzuje na desktopový systém Windows Vista. Vo výsledku má radikálne zrýchliť vývoj aplikácií a zvýšiť bezpečnosť ich prevádzky. Microsoft má pre novú platformu asi tisícku hardvérových a softvérových partnerov, medzi nimi sú veľké firmy, ako napr. Cisco, HP, Intel či SAP. V čase ohlásenia nového servera malo udelenú certifikáciu pre Windows Server 2008 až 80 aplikácií, asi 350 000 zákazníkov má za sebou tréning na tento operačný systém.

Zaujímavá inštalačná možnosť Windows Server 2008 je tzv. Server Core. S jeho použitím klesne nevyhnutné záplatovanie systému o 60 % v porovnaní s Windows Server 2003. Rovnako sa zníži aj elektrická spotreba serverov, údajne o 10 %. Podľa Microsoftu poskytne Windows Server 2008 a SQL Server 2008 strategickú výhodu pre podniky, vďaka technológiám Business Intelligence im totiž prináša možnosť ľahko získať informácie dôležité na správne obchodné rozhodnutia. Objavuje sa nový pojem – demokratizácia virtualizácie. Znamená to, že virtualizácia bude dostupná na väčšine serverov. Takto sa znižujú priestorové požiadavky na fyzické servery. Microsoft pritom vo Windows Server 2008 ponúka podporu aj pre iné virtualizačné technológie, napr. od firmy VMware, a dosahuje tak ľahko škálovateľné riešenie pre rýchlo rastúce firmy. Windows Server 2008 je podľa Microsoftu momentálne najlepšie prostredie na prevádzku aplikácií PHP. Výrazne je zlepšená technológia IntelliSense, ktorá uľahčuje písania aplikácií v JavaScripte.


Prezentácia Ľubora Kollára z Microsoft Redmond, na ktorej demonštroval nové vlastnosti Windows Server 2008, zamerané hlavne na virtualizáciu


Hlavnými partnermi boli spoločnosti HP, Cisco a Intel - na snímke je Peter Weber, riaditeľ HP, pri demonštrácii serverov prispôsobených pre Windows Server 2008

Zdroj: TS PCROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter