Ďalšia verzia Ubuntu príde s vizuálnymi zmenami

Zmenené vizuálne prvky, celková téma či ikony, to všetko nás čaká v novej verzii Ubuntu 8.04 s kódovým označením Hardy Heron. Vývojári spoločnosti Canonical si totiž zaumienili, že každé hlavné vydanie Ubuntu, ktoré príde raz za tri roky, má obsahovať novú grafickú tému a vizuálny redizajn existujúcich elementov, čo má k tomuto linuxovému systému pritiahnuť ďalších nových používateľov. Nová téma ešte nemá ani meno, no už sa o nej na fórach Ubuntu zanietene diskutuje.

 Nová grafická téma používateľského rozhrania nadchádzajúcej verzie sa už v súčasnosti vyvíja, no ešte vyžaduje ďalšie starostlivé plánovanie, aby mohla byť do vydania ďalšieho Ubuntu v apríli 2008 dokončená. Ešte stále nie je rozhodnuté o GTK engine, ktorý bude základom pre vizuálne prvky vynoveného prostredia. Teoreticky bude možné zvoliť aj engine viac využívajúci nové 3D schopnosti Ubuntu. Následne bude treba zhodnotiť farebnú škálu rozhrania: Ubuntu sa má konečne zbaviť svojho známeho hnedého vzhľadu a nahodiť nový čierno-oranžový kabát. Na priloženom obrázku je už neoficiálny náčrt takejto témy aj so zmenenými prvkami rozhrania a ich umiestnením.

Aj ďalšie prvky OS sa majú vizuálne zmeniť. Má prísť nová grafika informačných okien inštalátora a bootovania. Redizajn sa má týkať aj prihlasovacieho prostredia, ktoré si zobral na starosť „bling expert“ Mirco Muller. Vytvorené majú byť nové úvodné informačné okná niektorých desktopových aplikácií, napr. GIMP alebo OpenOffice.org. Zmena sa bude týkať aj ikon, či kurzorov – ikony majú používať viac grafiky SVG.

Ďalšie detaily a zlepšenia
Postupne sa začínajú objavovať aj ďalšie detaily týkajúce sa nadchádzajúceho vydania obľúbeného linuxového systému. Podpora tém vo WINE je v súčasnosti nestabilná, no do niekoľkých mesiacov by sa mohla dostať do používateľného stavu, čo by znamenalo, že „windowsové“ aplikácie by do prostredia Ubuntu celkom zapasovali. Ďalším cieľom je aj lepšia integrácia prehliadača Firefox. Zmeny témy sa budú týkať aj KDE, obľúbenej alternatívy k prostrediu GNOME. Okrem plánov pre nadchádzajúcu verziu Ubuntu však už existujú aj dlhodobé plány, týkajúce sa implementovania funkcií, ako je celosystémový menič grafickej témy či podpora zmeny farieb používateľom v konkrétnej téme.

Primárnym cieľom pre novú verziu Ubuntu nie je implementovať množstvo nových vlastností, ale skôr urobiť súčasné vlastnosti či črty použiteľnejšími či stabilnejšími. Stabilita je pre Hardy Herona potrebná, pretože sa má stať dlhodobo podporovaným vydaním s oficiálnou trojročnou dobou technickej podpory. Zlepšený má byť preto Compiz Window Manager, najmä jeho podpora klávesových skratiek a session manažmentu; uvažuje sa navyše o implementovaní viacerých 3D efektov do systému. Zdokonalený má byť aj Tracker (vyhľadávací a indexovací nástroj), konkrétne jeho integrácia, vyhľadávacie nástroje a napojenosť súborového monitorovania na kernel. Možno pribudne aj možnosť celosystémového vyhľadávania pomocou Trackera či používanie jeho metadát na prístup k súborom.

Po kliknutí sa obrázok zobrazí vo väčšom rozlíšení.

Zdroj: arstechnica.com, arstechnica.com #2Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter