Gobuntu – slobodnejšia variácia Ubuntu

Spomeňme si, ako sa vlastne objavil operačný systém s jadrom Linux. V 80. rokoch prevládal medzi operačnými systémami Unix – bolo to v čase, keď sa pod počítačom rozumel halový stroj, ku ktorému sa viacero používateľov pripájalo pomocou textových terminálov a spoločne zdieľali procesorový čas. Okolo roku 1984 vznikol projekt GNU, z ktorého sa postupne vyvinul operačný systém GNU/Linux.

 Podstatou filozofie GNU zostáva sloboda softvéru, ako protiklad vtedy proprierátneho Unixu. GNU dáva slobodu používať softvér na ľubovoľný účel, skúmať jeho funkcie, upravovať ho a šíriť ďalej. Práve fakt, že ktokoľvek môže zasahovať do kódu, spôsobil veľký rozmach tohto operačného systému. Ako sa však postupne GNU/Linux rozšíril aj medzi bežných používateľov, začal sa mierny odklon od základnej filozofie. Väčšina distribúcií teraz často obsahuje proprietárny softvér – najmä zatvorené ovládače, podporu „neslobodných“ formátov (ako MP3) a podobne.

Pre tých, ktorí vyžadujú dodržiavanie pôvodnej filozofie do bodky, existuje niekoľko distribúcií, ktoré sa jej striktne držia – napríklad Debian a gNewSense. GNewSense je oficiálne podporovaná distribúcia Free Software Foundation (organizácia právne zastrešujúca GNU) a ide o variáciu Ubuntu, ktorá pre zmenu pochádza z kódu Debianu.

Ubuntu samo osebe takisto dodržiava zásady slobody s výnimkou, keď je implementácia proprietárneho softvéru potrebná na funkčnosť systému. Preto sa v Ubuntu stretneme so zatvorenými ovládačmi na Wi-Fi. Vývojári aj priaznivci Ubuntu sa však rozdelili, keď padlo rozhodnutie implementovať do základnej inštalácie aj zatvorené ovládače grafických kariet „iba“ pre podpore akcelerovaného grafického prostredia.

Niečo ako odpoveď na tieto obavy je ďalší odvar Ubuntu – Gobuntu. Nejde o nič iné než Ubuntu s odstráneným proprietárnym kódom aj obsahom. To znamená, že okrem ovládačov neobsahuje inštalácia ani PDF, video, zvuky a nič iné, čo sa nedá slobodne distribuovať alebo upravovať. Gobuntu je distribúcia pre linuxových extrémistov (aj keď v trochu inej podobe ako Slackware alebo Gentoo), ktorí dokážu so šťastím rozbehať takýto okresaný systém na svojom počítači. Ako píše Mark Shuttlworth, ak sa vám podarí Gobuntu nainštalovať, znamená to, že „hviezdy utvorili vhodnú konšteláciu, aby vám umožnili užívať si váš hardvér s plne slobodným softvérom“. To síce neznie úplne optimisticky, ale v komunite existuje názor, že iba striktným odmietaním proprietárnych formátov a ovládačov sa aj veľké firmy prinútia k podpore linuxového sveta.

Gobuntu je už niekoľkou variáciou Ubuntu – zatiaľ máme oficiálne varianty Kubuntu a Xubuntu (s prostredím KDE, respektíve Xfce namiesto Gnome) a Edubuntu pre školstvo, navyše existuje niekoľko odnoží, ako je Ubuntu pre mobilné zariadenia. Gobuntu konkuruje najmä Debianu a gNewSense a bežný používateľ sa oň pravdepodobne nemusí zaujímať, iba ak na skúšku, či má plne podporovaný hardvér. Na lepšiu podporu bola vytvorená wiki, kde bude vytvorený zoznam komponentov, ktorými sa môžete riadiť, ak si chystáte kúpiť notebook a chcete, aby bol plne podporovaný podobnými distribúciami.

Aktuálne dostupná verzia je založená na Ubuntu 7.10, distribuuje sa ako CD image.

Zdroj: CanonicalOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter