Vývojári sú nespokojní s Windows

Americkí vývojári sú nespokojní s Windows a pomaly prechádzajú na Linux a iné operačné systémy; tvrdí to štúdia spoločnosti Evans Data, vyhotovená na vzorke 400 programátorov a IT manažérov. Anketa ukázala, že hoci sú operačné systémy Windows ešte stále dominantné pri výbere systému vývojármi, množstvo programátorov, ktorí si pre svoje aplikácie vybrali Windows, pokleslo oproti minulému roku o 12 percent. Trend potvrdzuje aj to, že tento postupný pokles bol zaznamenaný už druhý rok po sebe. V súčasnosti sa na Windows zameriava 64,8 % všetkých skúmaných vývojárov. V minulom roku to pritom bolo 74 percent a predpokladá sa, že do budúceho roku to bude už len okolo 62 percent.

 Na Linux sa zameriava čoraz vyšší počet vývojárov. V minulom roku to bolo 8,8 percenta vývojárov; v tomto roku to už je 11,8 percenta, čo predstavuje nárast množstva linuxových vývojárov o 34 percent. Linux má podľa všetkého dosiahnuť v budúcom roku už 16 percent. Podľa vyhlásenia predstaviteľa Evans Data ide o jasný posun od Windows k iným OS, ktorý sa začal pred dvoma rokmi a pokračuje zrýchľujúcim sa tempom. Potvrdil aj to, že čoraz väčšie množstvo vývojárov sa sústreďuje na rôzne linuxové distribúcie: Novell a Red Hat sú v tomto ohľade dve dominantné distribúcie. Windows Vista podľa neho mohol spôsobiť o niečo menšie znižovanie podielu vývojárov zameriavajúcich sa na Windows; keby nový OS vôbec neexistoval, bol by stav pre Microsoft zrejme ešte horší. Microsoft vývojárov stráca v dlhšom časovom horizonte a nepomáha mu ani mantra "developers, developers, developers, developers...", s ktorou začal CEO Microsoftu Steve Ballmer (na obr.) na vývojárskej konferencii v roku 2001.

Čo sa týka iných oblastí, najčastejšie používaným skriptovacím jazykom je JavaScript s viac než trojnásobným množstvom používateľov, než má PHP, Ruby alebo Python. Ruby má pritom údajne veľký potenciál na rozšírenie v budúcnosti. Tretina severoamerických vývojárov kóduje aplikácie podporujúce virtualizáciu, pričom o rok má toto množstvo dosiahnuť až 42,5 percenta.

Zdroj: TS PCR, www.evansdata.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter