Rozbroje v Ubuntu: zostane slobodným softvérom?

Najbližší veľký release linuxovej distribúcie Ubuntu – verzia 7.04, známa aj ako Feisty Fawn – prinesie viacero noviniek. Jednou bude nový desktop s podporou 3D akcelerácie, podobne ako Aqua z Mac OS X alebo Aero z Windows Vista. Na využitie týchto efektov potrebujete grafickú kartu s podporou patričných technológii a, samozrejme, podporované ovládače. Tu nastáva trochu problém, pretože neexistujú poriadne „free“ drivery s podporou 3D pre grafické karty ATi a nVidia. Ubuntu sa preto rozhodlo, že Feisty bude štandardne inštalovať binárne, „neslobodné“ ovládače. Stoja 3D efekty na desktope za stratu princípov slobody?

 Slobodný softvér tu bol dávno pred Linuxom, ale až vytvorenie kernela pod hlavičkou GPL umožnilo skutočný rozmach slobodného operačného systému. Mnohých preto znepokojuje, že najsilnejší ťažný kôň Linuxu, distribúcia Ubuntu, sa chystá odkloniť od jeho princípov. Ubuntu je v podstate variácia Debianu; práve Debian sa striktne drží Free Software Guidlines (FSG), vďaka čomu poskytuje každému používateľovi „sociálne istoty“ výmenou za trochu nepohody. Ubuntu berie FSG rovnako vážne, ale dokáže sa od nich odkloniť v prípade, keď je to nevyhnutné – pozri Ubuntu Philosophy. Výnimkou sú súčasti, bez ktorých by systém nedokázal pracovať alebo by ohrozoval používateľa. To je príklad ovládačov pre niektoré karty WiFi – ak máte kartu, na ktorú neexistuje spoľahlivý free ovládač, Ubuntu nainštaluje binárny ovládač, aby vám umožnil napríklad stiahnuť bezpečnostné záplaty.

Medzi tieto výnimky sa pravdepodobne zaradia aj binárne ovládače pre ATi a nVidia. Predstava je taká, že ak Ubuntu zdeteguje hardvér, na ktorý sú potrebné binárne ovládače, automaticky ich nainštaluje a po novom na tento fakt používateľa upozorní. Dokonca v takom prípade ponúkne alternatívne riešenia (napr. karty WiFi, na ktoré existujú spoľahlivé free ovládače), čo v zásade znamená krok smerom k princípom FSG. Problém je práve s binárnymi grafickými ovládačmi: tie sú často potrebné, aby 3D akcelerácia vôbec fungovala, to je pravda. Ale ide naozaj o nevyhnutný krok, respektíve sú 3D efekty také nevyhnutné, aby spôsobili zaradenie medzi výnimky?

Vysvetlenie zo strany Ubuntu je približne takéto: Táto distribúcia je určená pre bežných ľudí, ktorým môže robiť problém nainštalovať si binárne ovládače v prípade, že ich potrebujú. V Linuxe totiž naozaj nejde o jednoduchý krok. Preto sa filozofia obrátila a tieto ovládače budú štandardne nainštalované; komu prekážajú, môže si ich odinštalovať a nahradiť síce menej funkčnou, ale free alternatívou.

Komunita sa rozdelila na dva tábory – jedna súhlasí s takýmto riešením pre dobro rozširovania Linuxu medzi nováčikov, druhá je zásadne proti. Richard Stallman sa síce k tomuto konkrétnemu prípadu zatiaľ nevyjadril, ale stanovisko GNU celkom dobre vyjadruje jeho nedávny článok o používaní neslobodného softvéru v Linuxe. Základný problém je, že toto miešanie filozofií už teraz pravdepodobne porušuje licenciu GPL (o. i. nutnosť poskytnúť kompletný zdrojový kód) a nedodržiavaním týchto princípov sa o ne postupne pripravujeme. Navyše sa týmito krokmi oslabuje tlak na korporácie; dnes panuje názor, že Linux svojou rastúcou popularitou postupne dotláča firmy k otváraniu svojho softvéru. Možno by to čakalo aj ATi a nVidiu, to sa však pravdepodobne nestane, keď sa komunita začne stále viac uspokojovať s neslobodným softvérom. Nakoniec môže Linux skončiť iba ako tieň niekdajších princípov Free Software, ale nebude ich dodržiavať.

A čo vy? Záleží vám na filozofii slobodného softvéru alebo je pre vás dôležité iba to, aby počítač fungoval, bez ohľadu na to, aké ovládače sú na ňom nainštalované?

Zdroj: Lone Wolves, Linux.com, Ubuntu ForumsOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter