Linus Torvalds: Jadro Linuxu obsahuje priveľa chýb

Dvaja hlavní vývojári linuxového jadra sa zamýšľajú nad rastúcim počtom problémov hlásených v linuxovom jadre. Možným riešením je dočasné zastavenie vývoja na účel sústredenia sa na opravy dlho neriešených chýb.

V unixovom svete je kernel verzie 2.6 pomerne často kritizovaný za vysoký počet chýb a nedbalosť pri kontrole programového kódu. Aj Andrew Morton, druhý muž vo vývoji linuxového jadra hneď po Torvaldsovi, dostáva stále viac hlásení o chybách nachádzaných v jadre a uznáva, že problém je reálny a treba ho riešiť.

 Linuxové jadro je projekt s otvoreným kódom, čo znamená, že na jeho vývoji sa môže podieľať ktokoľvek, kto vytvorí svoj „podiel“ – vyhovujúci kód sa do jadra neskôr implementuje. Takýto prístup vyžaduje pevnú ruku nad vývojom, aby sa predišlo vkladaniu nekvalitného kódu – v prípade jadra funguje ako dozor skupina okolo Torvaldsa. Chyby však, samozrejme, vznikajú, problém nastáva v prípade, ak ich nemá kto opravovať. Na jadre totiž z veľkej časti pracujú komerčné firmy, ktoré programujú nové funkcie pre potreby obchodu a výsledky svojej práce zároveň poskytujú komunite. Pomocou týchto firiem sa do jadra často dostáva podpora nových služieb, hardvéru a všeobecne funkcií, ku ktorým nemá bežný domáci programátor prístup. No komerční vývojári sa nezvyknú zaoberať chybami, ktoré súvisia napríklad so starým hardvérom alebo so záležitosťami, ktoré negenerujú zisk. Tieto chyby tak často ostávajú dlhé obdobie bez povšimnutia, hoci sa s nimi niektorí používatelia trápia. Niekedy je príčinou aj slabá dokumentácia kódu, z ktorého je potom ťažké zistiť, ako vlastne funguje, a jeho ďalšími opravami sa, naopak, prípadná chyba môže iba prehlbovať. Príkladom je v marci objavená kritická chyba v generátore náhodných čísel, ktorý je v jadre obsiahnutý. V dokumente PDF je opísané, ako sa chyba objavila metódou spätného inžinierstva, pretože zdrojový kód bol zle pochopiteľný.

Mimochodom, Morton poznamenáva, že „patche“ určené pre linuxové jadro treba zasielať na posúdenie priamo jemu, aby sa do výsledného kódu mohli zahrnúť čo najskôr.

Morton spolu s Torvaldsom berú celkový problém s počtom starých aj nových chýb v kerneli dostatočne vážne. S každou novou verziou prichádzajú nové funkcie, ale zároveň sa objavuje viac nových chýb, než koľko starých sa opravuje. Možným riešením je občasné vydávanie takých release, ktoré nebudú obsahovať nijaké nové záležitosti, iba opravy známych chýb. Ďalšie vydanie potom môže obsahovať nové funkcie a patričné opravy z predošlých verzií sa doň takisto prenesú.
    Poznámka: Zaujímavo pôsobí Mortonov komentár o zvyšujúcom sa počte hlásení, hoci narastajúci počet chýb si osobne nevšimol. Je otázka, či sa v kerneli naozaj objavuje stále väčší počet bugov, ktoré potrebujú opravu, alebo je dôvodom rastúca popularita Linuxu, s ktorou logicky prichádza väčší počet používateľov. Navyše sa noví „zákazníci“ častejšie regrutujú z prostredia bežných používateľov PC, kým donedávna bol Linux systémom pre odborníkov, ktorí si s drobnými ťažkosťami dokázali poradiť aj sami.

    Zdroj: ZDNet UK    Ohodnoťte článok:
       
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter