TS: HP ako líder pre multifunkčné zariadenia a tlačiarne v štúdii Magic Quadrant

Spoločnosť HP získala pozíciu lídra pre „multifunkčné zariadenia a kancelárske tlačiarne“ v najnovšej štúdii Magic Quadrant poradenskej spoločnosti Gartner.

Vedúca poradenská spoločnosť Gartner zaoberajúca sa prieskumom IT trhu vydáva nezávislé správy, ktoré hodnotia predajcov na základe ich “schopnosti realizácie ” a “kompletnosti ich vízie.”

Podľa správy spoločnosti Gartner “pri rozhodnutiach o nákupe kancelárskych tlačiarní a multifunkčných produktov zohrávajú väčšiu úlohu softvér, vertikálne riešenia a integrácia služieb. Tradičné nároky na typickú kancelársku tlač ustúpili schopnostiam hardvéru integrovať a rozvinúť softvérové aplikácie. Tie ich spájajú s firemnými systémami na manažment dokumentov. Skutočnými rozlišovacími faktormi sú možnosti monitorovania na diaľku, diagnostika, bezpečnosť a ďalšie.”

Spoločnosť HP nedávno predstavila riešenia, ktoré nielen modernizujú webové, mobilné a bezpečnostné technológie, ale rovnako poskytujú nové spôsoby tlače a správy informácií. HP predstavuje svoju víziu zmien na trhu - od prvej, ktorá umožňuje používateľom tlačiť odkiaľkoľvek bez prístupu k počítaču, až po HP ePrint Enterprise Solution, ktoré umožňuje používateľom tlač napríklad zo zariadenia Blackberry.

Podľa zistení spoločnosti Gartner je “tradičný kancelársky multifunkčný produkt (MFP) neodmysliteľným nástrojom pre väčšinu kancelárskych prostredí. Viacero dnešných MFP môže byť nazvaných smart MFP, keďže môžu byť použité na zachytenie a odoslanie papierových informácií priamo do firemných systémov. Tie spravujú texty, záznamy, dokumenty a ERP systémy.”

S platformou HP Open Extensibility Platform môžu byť dokumenty jednoducho prevedené do papierovej a digitálnej formy podľa požiadaviek jednotlivých zákazníkov.
“Pokračujeme vo významných investíciách do našich multifunkčných zariadení tak, aby poskytovali našim zákazníkom to najlepšie v priemysle,” povedal Ron Coughlin, senior viceprezident LaserJet Enterprise Solutions Divízie zobrazovania a tlače. “Fakt, že vedúce poradenské firmy oceňujú HP rok čo rok, odzrkadľuje našu nekonečnú snahu a odhodlanie zamerať sa na rozvoj našich zákazníkov a ich jedinečné potreby.”

Zdroj: TS HPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter