Tržby za SaaS by mali v tomto roku presiahnuť 8,5 mld. USD

server.jpg Tržby za softvér ako službu (SaaS) by v tomto roku mali presiahnuť 8,5 mld. USD, čo je medziročný nárast o miliardu dolárov. Na trhu podnikového softvéru sa tržby za SaaS vlani podieľali desiatimi percentami, do roku 2014 by podľa prognózy spoločnosti Gartner mal ich podiel dosiahnuť 16 %.

SaaS je softvér, ktorý vlastní a spravuje poskytovateľ, pričom jeho zákazníci programy používajú na diaľku a platia za používanie, nie sú vlastníkmi licencií. Ako uviedla riaditeľka výskumu spoločnosti Gartner Sharon Mertz, po desaťročí používania SaaS neprestajne rastie. Zredukované rozpočty firiem si totiž podľa nej vyžadujú efektívnejšie alternatívy, rastie povedomie o tomto modeli a záujem zvyšuje aj rozširovanie cloud computingu.

Ako uviedla Mertz, obľúbenosť SaaS vzrástla najmä v ostatných piatich rokov, keď pominuli počiatočné obavy o bezpečnosť, rýchlosť reakcie a dostupnosť služieb. Napriek tomu, že vlani poskytovatelia SaaS znižovali stavy zamestnancov, a napriek globálnej ekonomickej kríze tržby takmer všetkých poskytovateľov pokračovali v raste. Mertz očakáva, že do roku 2014 rast v segmente SaaS bude rýchlejší ako celkový rast trhu.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter