Zmutovaný pavúkopes: Najpopulárnejšie virálne videá na YouTube v roku 2014

Vi­deo s náz­vom Mu­tant Giant Spi­der Dog (SA War­de­ga), v kto­rom fi­gu­ru­je pes v kos­tý­me pa­vú­ka, je naj­zdie­ľa­nej­ším a naj­viac dis­ku­to­va­ným vi­rál­nym vi­deom za ten­to rok. V rám­ci Slo­ven­skej re­pub­li­ky naj­viac za­ujal na YouTu­be spo­me­dzi vi­rál­nych vi­deí prís­pe­vok, v kto­rom kňaz spie­va no­vo­man­že­lom hit Halle­lu­jah.

Slo­ven­ský YouTu­be Rewind 2014 - vi­rál­ne vi­deá:

1. Ori­gi­nal Big surpri­se for Bri­de and Groom...Chris and Leah Wed­ding 5 Ap­ril 2014
2. The Voi­ce IT | Se­rie 2 | Blind 2 | Suor Cris­ti­na Scuc­cia - #TEAMJ-AX
3. Prek­va­pe­nie v po­dzem­nej ga­rá­ži
4. FIRST KISS - Ta­tia PI­lie­va
5. Mu­tant Giant Spi­der Dog (SA War­de­ga)
6. Gold Di­gger Surpri­se Prank!
7. Dar­cy Oake's jaw-drop­ping do­ve illu­sions | Bri­tain's Got Ta­lent 2014
8. Dar­cy Oake's jaw-drop­ping do­ve illu­sions | Bri­tain's Got Ta­lent 2014
9. Budweiser Su­per Bowl XLVIII Com­mer­cial -- "Pup­py Lo­ve"
10. Gol­man ve formě / Drunk Czech Goalie


Glo­bál­ny YouTu­be Rewind 2014 - vi­rál­ne vi­deá:

1. Mu­tant Giant Spi­der Dog (SA War­de­ga)
2. Ni­ke Foot­ball: Win­ner Stays. ft. Ro­nal­do, Ney­mar Jr., Roo­ney, Ib­ra­hi­mo­vić, Inies­ta & mo­re
3. FIRST KISS
4. The Voi­ce IT | Se­rie 2 | Blind 2 | Suor Cris­ti­na Scuc­cia - #TEAMJ-AX
5. iP­ho­ne 6 Plus Bend Test
6. Bars & Me­lo­dy - Si­mon Cowell's Gol­den Buz­zer act | Bri­tain's Got Ta­lent 2014
7. Budweiser Su­per Bowl XLVIII Com­mer­cial -- "Pup­py Lo­ve"
8. De­vil Ba­by At­tack
9. Go­ku vs Su­per­man. Epic Rap Bat­tles of His­to­ry Sea­son 3.
10. 10 Hours of Wal­king in NYC as a Woman

Video:Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter