Najčastejšie možné problémy VoIP telefónie

VoIP-1.jpg VoIP telefónia je najmä v podnikovom prostredí stále populárnejšia. A to hlavne kvôli nízkym nákladom. Než začneme hovoriť o možných problémoch s ňou spojených, je nutné pripomenúť, že ide už o pomerne vyzretú technológiu, ktorá vo väčšine prípadov slúži tak ako má. Býva aj súčasťou riešenia zjednotenej komunikácie a aktuálnym trendom je aj volanie z mobilných telefónov cez VoIP klienta. Napriek tomu sa nám z praxe podarilo vysledovať niektoré situácie, keď nemusí všetko fungovať rovnako ako u tradičných telekomunikačných služieb.

Pred nasadením VoIP vo firme by ste sa preto mali na tieto situácie pripraviť a počítať s tým, že môžu nastať.

Silné a slabé stránky internetovej telefónie

Technológia VoIP, čiže celým názvom Voice over Internet Protocol, býva v slovenčine prekladaná ako internetová telefónia. Už z toho jasne plynú výhody aj obmedzenia, ktoré charakterizujú celú službu.

Vzhľadom k tomu, že hlas je prenášaný ako dáta po internete, výrazne tým klesajú náklady na hovory. Najčastejšie sa hovorí o desiatkach percent, čo v prípade firmy, v ktorej sa denne uskutoční tisíce či desaťtisíce minút hlasových hovorov, môže v dôsledku priniesť úsporu naozaj výrazné čiastky. Zo závislosti na internete ale plynú aj určité obmedzenia, s ktorými je tiež nutné počítať. Medzi hlavné uvádzané patria:

  1. Kvalita hlasu - aj keď v súčasnosti ide skôr o výnimočný problém, stále možno nájsť prípady, kedy používatelia internetovej telefónie nie sú spokojní s kvalitou prenosu. Nejde len o výpadky, ale tiež napríklad o neprirodzenou (plechovú) podobu hlasu, danú vysokou kompresiou alebo stratami paketov - viď ďalej.
  2. Oneskorenie - používatelia VoIP telefónia občas hlásia i oneskorenie. Aj keď nejde väčšinou o závažný problém a aj s oneskorením sa dá všetko potrebné dohovoriť, ide o určitý kvalitatívny rozdiel v porovnaní s klasickou komunikáciou v reálnom čase. Spolu s prvým bodom ide o situácii danú podobou internetových sietí, kde môže dochádzať k stratám či oneskorenie paketov, prípadne k chybám v poradí ich doručenia. Dobrý VoIP systém by mal dokázať tolerovať až 20% stratených paketov bez výraznej degradácie kvality prenosu. Ak meškanie presahuje 150 ms, pripomína potom VoIP telefónia skôr komunikáciu cez vysielačku ako klasický hovor.
  3. Ozveny a echa - ďalší problém, na ktorý si používatelia občas sťažujú a ktorý súvisí s povahou prenosu, sú echa vo volaní. Avšak tento jav nie je úplne neobvyklý ani pre bežné pevné a mobilné telefóny.
  4. Prerušovania hovorov - prerušenie telefonátu je pomerne častý jav v prípade mobilných telefónov, ale naopak je pomerne neobvyklý u pevných liniek. Ak teda firma nahradila svoje pevné linky internetovými telefónmi, môže byť z miery predčasných ukončení hovorov nemilo prekvapená.
  5. Nutnosť samostatného napájania - na rozdiel od bežných telefónnych prístrojov vyžadujú pre svoje fungovanie internetové telefóny samostatné napájanie. Počítajte teda s tým, že ak dôjde k výpadku prúdu, nemôžete pomocou VoIP prístrojov ani informovať vášho dodávateľa elektriny o prerušení dodávky.
  6. Zlá podpora - aj keď tento problém býva často prehliadaný, je oveľa ďalekosiahlejši, než sa všeobecne predpokladá. V prípade problémov každý obvykle potrebuje čo najrýchlejšie riešenie. Ak je pomoc vášho poskytovateľa VoIP služieb pomalá a neefektívna, môže to viesť opäť k výraznému nárastu nespokojnosti používateľov.
  7. Blokované čísla - používatelia internetových telefónov časom zistia, že nemusia mať prístup ku všetkým číslam, na ktoré mohli volať z pevných alebo mobilných prístrojov. Je to dané tým, že nie všetky čísla sú prístupné cez internetové volania.
  8. Spomalenie rýchlosti internetu pre ostatné služby - v prípade, že firma používa relatívne pomalé internetové pripojenie, môže sa pri nasadení VoIP telefónie stretnúť s tým, že doteraz dostačujúca prenosová kapacita sa zrazu stala nedostačujúcou. Ide najmä o situáciu malých firiem, ktoré majú sídlo v bežných domoch či o vzdialené pobočky na perifériách. K dispozícii sú preto najrôznejšie kalkulačky, ktoré vám spočítajú, akú prenosovú kapacitu budete potrebovať.

Nároky na šírku pásma sú dané predovšetkým kodekom, ktorý sa používa. V prípade, že máte pomalú sieť, bola by chyba zvoliť inak veľmi dobrý a bezstratový kodek G.711. Pretože potom by dochádzalo k oneskoreniu a strate paketov a počítajte, že jeden hovor bude mať v tomto prípade bitrate okolo 80 Kbit /s. Pre nízke dátové toky a vysokú kompresiu sú optimálne kodeky G.729, G.723 alebo G.726. Tie využite najmä s obmedzenou rýchlosťou upstreamu, čo je typický jav najmä u ADSL liniek.

Zdroj: ictmanazer.cz
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter