ResearchGate: Facebook vedy

Madisch.jpg Keď Dr. Ijad Madisch, ešte ako PhD. študent v odbore virológie na Harvard Medical School, komunikoval pred dvoma rokmi prostredníctvom Facebooku so svojím spolužiakom v Nemecku, dostal nápad vytvoriť „Facebook pre vedcov“. Mohli by sa prostredníctvom neho prezentovať ako výskumníci, publikovať práce súvisiace s ich výskumom, nadväzovať kontakty s potenciálnymi spolupracovníkmi.

ResearchGate, ako Madisch svoj projekt spoločenskej siete nazval, odvtedy dosiahol mimoriadny úspech. Po takmer dvoch rokoch existencie vytvára komunikačnú platformu pre viac ako 250 000 vedcov zo 196 krajín sveta. Vytvorených je v ňom viac ako 1000 podskupín pre špecifické vedné disciplíny a sprístupnených na zdieľanie bolo dosiaľ viac ako 60 000 dokumentov.

Vedci prostredníctvom ResearchGate môžu publikovať otázky a iní im môžu dávať odpovede. To umožňuje značne zvýšiť efektivitu ich práce a akcelerovať získavanie nových vedeckých poznatkov. Umožňuje totiž posúvať dopredu vedecké projekty, ktorých riešitelia stoja pred problémom, s ktorým si aktuálne nevedia rady. Ďalší významný prínos je, že na tejto sieti prezentujú aj negatívne výsledky svojho výskumu, ktoré obyčajne nie sú publikované v ich vedeckých prácach. Poznanie týchto „slepých uličiek“ výskumu však môže ostatným ušetriť čas a môže ich priviesť k pozitívnym výsledkom.

Vedci môžu podobne ako používatelia iných spoločenských sietí nastavovať úroveň svojho súkromia, aby eliminovali možnosť, že sa k výsledkom ich výskumu dostanú konkurenti alebo v prípade dokumentov, ktoré nemôžu byť zverejnené, nepovolané osoby. ResearchGate nepublikuje reklamu tak ako Facebook, disponuje však vynikajúcim zdrojom príjmov, pretože umožňuje zamestnávateľom publikovať inzeráty, v ktorých hľadajú vedcov schopných ponúknuť im potrebné riešenia. Predáva aj licencie univerzitám a iným výskumným inštitúciám, ktoré majú záujem prevádzkovať svoje vlastné verzie tejto spoločenskej siete, určené iba pre ich vlastnú potrebu.

Zdroj: VentureBeatOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter