Francúzska ústavná rada ukončila akciu „trikrát a dosť“

Francúzska ústavná rada, obdoba nášho ústavného súdu, rozhodla o ukončení platnosti zákona známeho ako „trikrát a dosť“, vo Francúzsku prezývaného HADOPI. Zákon bol prijatý minulý mesiac ako iniciatíva prezidenta Sarkozyho, ktorý tak ešte výraznejšie prehĺbil svoju neobľúbenosť medzi občanmi celej Európskej únie. Podľa tohto zákona mala riešiť prehrešky na internete štátna agentúra HADOPI, medzi ktorej právomoci patrilo nielen odpájanie pirátov, ale aj určovanie vyhľadávačom, na ktoré stránky môžu odkazovať. Zaujímavé je, že odpojení piráti mali pokračovať v platení internetu aj po odpojení, dokonca si ešte museli priplatiť na administratívny poplatok za odpojenie. Toto všetko je však minulosť, pretože platnosť zákona bola zrušená. Prvá námietka ústavnej rady sa týkala prezumpcie neviny, ktorá bola v tomto prípade porušená. V demokratických krajinách môže o spáchaní trestného činu a následnom treste rozhodovať súd, vo Francúzsku to mesiac mohli robiť aj telekomunikačné spoločnosti a HADOPI. Ďalšia námietka sa týkala slobody slova a komunikácie, ktorá bola porušená právomocou HADOPI cenzurovať internetové vyhľadávače. Toto celkom jasné stanovisko ústavnej rady by malo ukončiť snahy o presadenie podobných zákonov.

Zdroj: theinquirer.netOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter