Prečo nefunguje Skype?

Používatelia softvéru Skype už odvčera zaznamenávajú jeho nefunkčnosť, ktorá sa prejavuje nemožnosťou pripojenia klientskeho softvéru Skype do siete, resp. jeho sporadickým pripájaním na niekoľko desiatok sekúnd, ktoré je nasledované odpojením.

Chyba, ktorá túto situáciu spôsobuje, je v klientskom softvéri, a ako uviedol New York Times, vyskytuje sa v ňom už od roku 2003, keď bola služba sprístupnená. Napriek tomu, že je známa chyba, doteraz nie je jasné, prečo vyústila do takého masívneho výpadku služby, a predpokladá sa, že je dôsledkom nešťastného sledu viacerých udalostí. Citovaná je pravidelná údržba serverov Skype, ktorá prebehla deň pred začiatkom problémov, ďalšou udalosťou je pád kostrovej siete internetu vo viacerých oblastiach sveta. V súvislosti s problémom spoločnosť Skype, ktorá je divíziou aukčného domu eBay, zablokovala dočasne sťahovanie klientskeho softvéru zo svojich stránok.

Skype využíva na prenos dát sieť P2P, ktorú tvoria používatelia softvéru, ale existujú tzv. superuzly, servery, ktoré sa využívajú na manažovanie pripájania sa používateľov do siete. Práve komunikácia medzi superuzlami a klientskym softvérom spôsobuje problém. Celkový počet používateľov Skype je 220 miliónov, pričom súčasne ho vždy používa 5 až 6 miliónov z nich.

Inžinieri spoločnosti Skype odporúčajú používateľom jednoducho ponechať zapnutý klientsky softvér a nechať ho vo fáze pripájania, až kým sa problém nevyrieši.

Zdroj: Skype, The New York TimesOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter