Užitočné využitie pre captcha

Iste poznáte captcha – obrázky s deformovanými písmenami a číslicami, ktoré sa často objavujú pri odosielaní webových formulárov, diskusných príspevkov alebo pri registrácii on-line služieb. Captcha sú v boji proti spamovacím robotom pomerne účinné, ale zároveň otravné.

Keď už však captcha musí byť, nech aspoň čas strávený jej lúštením slúži na nejaký užitočný účel. S touto filozofiou prichádza ReCaptcha, projekt digitalizácie papierových kníh pomocou captcha.

Projekty, ako sú napr. Google Book Search, ibiblio alebo Project Gutenberg, zhromažďujú množstvo vydaných kníh, čo často zahŕňa ich hromadné skenovanie. Následné spracovanie softvérom OCR nie je vždy úplne spoľahlivé, obzvlášť pri menej kvalitných, starých výtlačkoch. Softvér skrátka zatiaľ nie je na takej úrovni, aby dokázal rozoznávať poškodený text na rovnakej úrovni ako človek (čo je aj dôvod, prečo existuje captcha). Ručne kontrolovať a korigovať správnosť OCR je zase náročné na ľudské zdroje.

ReCaptcha umožňuje, aby s touto kontrolou mohol pomôcť každý, kto musí do políčka odpisovať captcha. Namiesto niekoľkých kryptických písmen alebo číslic sa v obrázku ukážu dve slová – význam jedného je systému známy a slúži na klasické overenie, druhé slovo patrí medzi tie, ktoré nedokázal OCR pri skenovaní knihy rozoznať (v takom prípade slovo označí a ponúkne systému na kontrolu človekom). Obe sú, samozrejme, patrične deformované, aby sa zachovala schopnosť identifikácie človek/bot. Ak správne odpíšete prvé z dvoch slov, systém vás považuje za človeka a priradí pôvodne nečitateľnému slovu váš text. Ak viacero ľudí toto slovo identifikuje rovnako, bude význam považovaný za overený a zaradený do oskenovaného textu knihy.

ReCaptcha môžete bezplatne použiť na webovej stránke na odosielanie svojich formulárov. Služba okrem zabezpečenia ponúka aj kontrolu a blokovanie adries IP, ktoré podozrivo často pristupujú k rovnakému formuláru; toto správanie slúži ako ďalšia línia obrany proti spambotom.

Služba pomáha pri skenovaní kníh pre archív internetu, API je však prispôsobiteľné pomocou zásuvných modulov a externých knižníc, takže ho možno upraviť aj pre iné služby.

Zdroj: ZDNetOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter