Politická strana poskytuje anonymný internet

Švédov v poslednom čase často vídať na strane ochrany používateľských práv – škandinávske krajiny v súčasnosti absolvujú právnu bitku s Apple ohľadom DRM, najväčší torrent tracker ThePirateBay.org napriek problémom stále funguje a koniec koncov zrejme iba Švédsko má vlastnú politickú stranu venovanú pirátom. Táto posledne menovaná skupinka sa činí aj technickými prostriedkami a predstavila službu anonymného prístupu na internet.

Služba Relakks si dáva za úlohu ochraňovať používateľov pred neoprávnenými zásahmi do súkromia. Súčasný stav ochrany autorských práv totiž zapríčinil, že jediný spôsob, ako vôbec postihovať neautorské šírenie autorských diel, je kontrolovať úplne všetku komunikáciu. To odporuje okrem iného aj politickému programu Private Paritet, ktorá lobuje za právo ochranu súkromia.

Strana preto vytvorila komerčný „darknet“, teda anonymnú sieť založenú na VPN s „peer to peer tunelom“. Používateľ sa pripojí na virtuálnu sieť, medzi ktorou a počítačom je vytvorené spojenie šifrované 128-bitovým kľúčom. Toto spojenie možno následne využiť na klasické používanie internetu. Údaje z komunikácie sa nikde neukladajú, preto sa na prenos dá označiť za anonymný a bezpečný. Prístup k sieti je spoplatnený sumou 5 eur mesačne alebo 50 eur ročne.

Zdroj: NeowinOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter