Čína spustila vlastný internet podľa vlastných štandardov

Čínska vláda začiatkom týždňa informovala o zámere vytvoriť vlastný systém fungovania internetu. Konkrétne má ísť o zmenu systému fungovania doménových mien. Nový čínsky doménový systém pozostáva z top-level domény (TLD) .CN, ktorá je vo svete uznávaná ako čínska doména, a z ďalších troch TLD vytvorených z čínskych znakov – malo by ísť o TLD v preklade znamenajúce .china, .com a .net. Domény druhého rádu pod novými čínskymi TLD, ktoré majú začať fungovať už dnes, budú môcť tvoriť klasické znaky latinky, pomlčkyi a číslice alebo čisto čínske znaky. V prípade čínskych TLD sú domény prvého rádu a bodky oddeľujúce doménu prvého a druhého rádu písané v čínštine, čím sa zabraňuje miešaniu domén uznávaných ICANN a domén pod novým čínskym štandardom.
Čína opäť ukázala, že čo sa týka technologických štandardov, je sebestačná a nepotrebuje tie zahraničné. Odborníci označujú dnešný deň ako začiatok konca celosvetovej jednotnosti a jednoliatosti internetu vzhľadom na to, že zvyšok sveta si obsah stránok pod čínskymi TLD pre nekompatibilitu nepozrie. Či ide naozaj o začiatok rozkladu internetu na vzájomne separované časti, ukážu už najbližšie roky.


Na obrázku .china, .com a .net podľa nového čínskeho štandardu

Zdroj: InterfaxOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter