USA: Šéf Facebooku Mark Zuckerberg bude otcom

Šéf so­ciál­nej sie­te Fa­ce­book Mark Zuc­ker­berg bu­de ot­com, in­for­mo­va­la agen­tú­ra AP. Spo­lu­zak­la­da­teľ naj­väč­šej so­ciál­nej sie­te na sve­te pros­tred­níc­tvom od­ka­zu na Fa­ce­boo­ku v pia­tok ozná­mil, že je­ho man­žel­ka Pris­cil­la Cha­no­vá ča­ká di­ev­čat­ko.

Pred­pok­la­da­ný ter­mín pô­ro­du však Zuc­ker­berg nez­ve­rej­nil. Šéf Fa­ce­boo­ku vo svo­jom od­ka­ze tak­tiež uvie­dol, že v prie­be­hu dvoch ro­kov je­ho man­žel­ka trik­rát sa­mo­voľ­ne pot­ra­ti­la.
Zuc­ker­berg na Fa­ce­boo­ku na­pí­sal, že ľu­dia o pot­ra­toch ne­ra­di ho­vo­ria, av­šak on a Cha­no­vá sa s tou­to in­for­má­ciou roz­hod­li po­de­liť po tom, ako o po­dob­nej skú­se­nos­ti po­ču­li od svo­jich pria­te­ľov, kto­rým sa na­po­kon na­ro­di­li zdra­vé de­ti. Pro­mi­nent­ný pár dú­fa, že tak­to pov­zbu­dí ľu­dí, kto­rí po­čas te­ho­ten­stva pre­ží­va­jú kom­pli­ká­cie.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter