Inovácie na CES 2015: Levitujúci reproduktor a tlačiareň do vrecka

Už o nie­koľ­ko týž­dňov sa v Las Ve­gas za­čne veľtrh spot­reb­nej elek­tro­ni­ky CES 2015. Or­ga­ni­zá­tor vy­hlá­sil sú­ťaž o naj­lep­šiu ino­vá­ciu (Best of In­no­va­tion). Na ukáž­ku vám z oce­ne­ných ná­pa­dov pred­sta­ví­me dva.

Le­vi­tu­jú­ci rep­ro­duk­tor Air2

CobyAir.jpg

Spo­loč­nosť Axxess CE pred­sta­ví na CES blue­toot­ho­vý rep­ro­duk­tor, kto­rý sa vzná­ša nad zá­klad­ňou. Ok­rem to­ho vraj po­nú­ka do­ko­na­lý zvuk vďa­ka tech­no­ló­gii, kto­rú si dal vý­rob­ca pa­ten­to­vať.

Video:

 

Vrec­ko­vá tla­čia­reň ZU­tA poc­ket prin­ter


zuta_pocket_printer.jpg


Spo­loč­nosť ZU­tA Labs sa na CES poch­vá­li mi­nia­túr­nym tla­čo­vým za­ria­de­ním. Má po­do­bu tla­čo­vej hla­vy, kto­rá sa po­hy­bu­je po pa­pie­ri ako ma­lý ro­bot a na­ná­ša naň at­ra­ment. Pro­to­typ už má za se­bou kam­paň na Kic­kstar­te­ri a na CES by sme ma­li vi­dieť už ho­to­vý pro­dukt.

Video:


Zdroj: cesweb.org


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter