Čínski výrobcovia ponúkajú tablety s Windows za 65 dolárov

Ak In­tel zlac­ní či­py a Mic­ro­soft roz­dá­va za­dar­mo li­cen­cie na Win­dows, ce­ny tab­le­tov mô­žu neu­ve­ri­teľ­ne kles­núť. Pres­ved­či­li nás o tom vý­rob­co­via na veľtr­hu čín­skych do­dá­va­te­ľov, kto­rý sa ko­ná ten­to týž­deň v Hon­gkon­gu. Vy­sta­ve­né tu bo­li tab­le­ty s Win­dows za 65 do­lá­rov.

Je­den z nich, se­dem­pal­co­vý Em­door EM-I8170, má dis­plej s roz­lí­še­ním 1024 × 600 pixelov, 1 GB RAM a 16 GB úlož­né­ho pries­to­ru. A je vy­ba­ve­ný štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom In­tel Bay Trail Z3735G. Dis­plej má sí­ce ob­me­dze­né po­zo­ro­va­cie uh­ly a ka­pa­ci­ta inter­nej pa­mä­te asi neu­mož­ní in­šta­lo­vať ve­ľa ap­li­ká­cií, ale tab­let s pl­no­hod­not­ným ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows za 65 do­lá­rov je aj tak dob­rá kú­pa.

Ďal­ší 65-do­lá­ro­vý tab­let je Ployer. Ten má 8-pal­co­vý dis­plej a pro­ce­sor In­tel Atom Z3735F.

Ne­ved­no, či sa tie­to tab­le­ty bu­dú pre­dá­vať aj mi­mo čín­ske­ho tr­hu, no lac­né tab­le­ty s Win­dows po­nú­ka­jú aj ďal­ší vý­rob­co­via. Nap­rík­lad 7-pal­co­vý mo­del Tos­hi­ba En­co­re 7 Mi­ni sto­jí len 119 do­lá­rov.

Zdroj: li­li­pu­ting.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter