Firma Piano Media odkúpila svojho rivala Press+

Pia­no Me­dia, slo­ven­ská fir­ma, kto­rá po­moh­la veľ­kým európ­skym spo­loč­nos­tiam so za­ve­de­ním spop­lat­ne­nia svoj­ho on-li­ne spra­vo­daj­stva, ozná­mi­la, že kú­pi­la svoj ame­ric­ký náp­ro­ti­vok Press+ od ame­ric­kej spo­loč­nos­ti R. R. Don­nelley & Sons Co. so síd­lom v Chi­ca­gu.

Pod­rob­nos­ti tran­sak­cie ne­bo­li zve­rej­ne­né. Na če­le zlú­če­nej spo­loč­nos­ti bu­de Kel­ly Leacho­vá, kto­rá ne­dáv­no od­stú­pi­la zo svo­jej fun­kcie vy­da­va­te­ľa európ­ske­ho vy­da­nia The Wall Street Jour­nal.

Pia­no spo­lup­ra­cu­je s 27 vy­da­va­teľ­mi, kto­rí pre­vádz­ku­jú 73 webo­vých strá­nok. Pat­rí me­dzi ne aj newyor­ská spo­loč­nosť IBT Me­dia, kto­rá je vy­da­va­te­ľom ča­so­pi­su Newsweek, špa­nielska spo­loč­nosť La Voz de Ga­la­cia či brit­ský vy­da­va­teľ D. C. Thom­son.

Pia­no Me­dia je už vlas­tne­ná pre­važ­ne za­hra­nič­ný­mi spo­loč­nos­ťa­mi, a tak v má­ji pre­su­nu­la svo­je síd­lo do Vied­ne.

Zdroj: ny­ti­mes.com
web­no­vi­ny.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter