Samsung a Apple ukončia spory v deviatich krajinách okrem USA

Spo­loč­nos­ti Sam­sung a App­le sa do­hod­li na tom, že ukon­čia pa­ten­to­vé spo­ry, kto­ré pro­ti se­be ve­dú v iných kra­ji­nách než USA. In­for­mo­va­la o tom spo­loč­nosť Sam­sung. "Tá­to do­ho­da ne­zahŕňa li­cen­čné do­ho­dy a spo­loč­nos­ti pok­ra­ču­jú v exis­tu­jú­cich spo­roch na ame­ric­kých sú­doch," uvied­la spo­loč­nosť Sam­sung vo svo­jom sta­no­vis­ku.

Spo­loč­nos­ti Sam­sung a App­le me­dzi se­bou ve­dú spo­ry vo via­ce­rých kra­ji­nách tri ro­ky. Ob­vi­ňu­jú sa nav­zá­jom z po­ru­šo­va­nia pa­ten­to­vých práv v sú­vis­los­ti s ich mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi. Spo­loč­nosť Sam­sung však vo svo­jom sta­no­vis­ku uvied­la, že obid­ve fir­my sa do­hod­li na ukon­če­ní spo­rov v de­via­tich kra­ji­nách.

Ame­ric­ký súd v má­ji na­ria­dil spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics, aby za­pla­ti­la spo­loč­nos­ti App­le 119,6 mil. USD za po­ru­še­nie pa­ten­tov.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter