Allwinner plánuje dokonca roka spustiť distribúciu prvých 64-bitových procesorov ARM

Zná­my čín­sky vý­rob­ca lac­ných pro­ce­so­rov ARM Allwin­ner ozná­mil ve­rej­nos­ti svo­je plá­ny oh­ľa­dom vý­ro­by a dis­tri­bú­cie svoj­ho pr­vé­ho 64-bi­to­vé­ho pro­ce­so­ra za­lo­že­né­ho na ar­chi­tek­tú­re ARMv8.

Allwin­ner by chcel pri­niesť na trh svoj pr­vý 64-bi­to­vý pro­ce­sor eš­te do kon­ca toh­to ro­ka. Kon­ku­ren­cia v po­do­be spo­loč­nos­tí Me­dia­Tek, Qual­comm, Sam­sung a nVi­dia to­tiž nes­pí, ale plá­nu­je tiež pri­niesť na trh no­vé 64-bi­to­vé pro­ce­so­ry.

Ok­rem pre­cho­du z 32-bi­to­vej na 64-bi­to­vú ar­chi­tek­tú­ru ARMv8 ma­jú no­vé pro­ce­so­ry ob­sa­ho­vať no­vé inštruk­čné súp­ra­vy a no­vý mo­del pa­mä­te pri za­cho­va­ní kom­pa­ti­bi­li­ty s ap­li­ká­cia­mi ARMv7. Ta­kis­to by ma­li pro­ce­so­ry pod­po­ro­vať preh­rá­va­nie vi­dea 4K, H.265.

Zdroj: sve­tit.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter