Microsoft vydáva svoj prvý mobil po odkúpení Nokie - Lumia 530

Pr­vý mo­bil No­kia od Mic­ro­so­fu je Lu­mia 530. Lac­ná stred­ná trie­da a nás­tup­ca naj­ús­peš­nej­šie­ho mo­bi­lu Lu­mia 520.

Špe­ci­fi­ká­cia­mi bol sí­ce slab­ší, ale lac­ný a s dos­ta­toč­ným vý­ko­nom na väč­ši­nu ap­li­ká­cií. Neš­li iba hry, kto­ré vy­ža­do­va­li 1 GB, a tak to bu­de aj pri no­vej ver­zii.

Lu­mia 530 bu­de stáť 85 eur, po­nú­ka 4-pal­co­vý  dis­plej s roz­lí­še­ním 854 × 480, štvor­jad­ro­vý 1,2 GHz pro­ce­sor, 512 MB pa­mä­te a 4 GB flas­hu s mož­nos­ťou 128 GB kar­ty mic­roSD. Dopl­ne­né to bu­de o 5 Mpx ka­me­ru vza­du a mož­nosť duál­nych SIM ka­riet (bu­de aj ver­zia s jed­nou kar­tou) a vy­me­ni­teľ­ným fa­reb­ným za­dným kry­tom. Po­há­ňať to bu­de Win­dows Pho­ne 8.1.

Pre­daj sa za­čne bu­dú­ci me­siac.

Video:


Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter