Apple kúpil spoločnosť PrimeSense, ktorá vyrobila 3D senzor pre Kinect

3D sen­zo­ry ma­jú rôz­no­ro­dé vy­uži­tie. Do­ká­žu nap­rík­lad vy­tvo­riť 3D mo­de­ly oko­li­tých ob­jek­tov ale­bo umož­niť po­hy­bo­vé ov­lá­da­nie pri­po­je­ných za­ria­de­ní. Prík­la­dom je Ki­nect, Asus Xtion ale­boLeap Mo­tion. Ta­ké­to ov­lá­da­nie po­núk­ne v blíz­kej bu­dúc­nos­ti asi aj App­le, kto­rý kú­pil iz­rael­skú spo­loč­nosť Pri­me­Sen­se.

App­le za­pla­til za Pri­me­Sen­se 345 mi­lió­nov do­lá­rov čo je mier­ny ná­rast op­ro­ti po­ku­su z jú­la toh­to ro­ka keď po­nú­kal 280 mi­lió­nov do­lá­rov.

Tech­no­ló­gia spo­loč­nos­ti Pri­me­Sen­se bo­la pou­ži­tá v 3D ske­ne­roch, v ro­bo­tic­kom vy­sá­va­či iRo­bot Ava a v sen­zo­roch Ki­nect a Asus Xtion. Na no­vom Ki­nec­te pre kon­zo­lu Xbox One však iz­rael­ská spo­loč­nosť už nep­ra­co­va­la. App­le by mo­hol 3D sní­mač vy­užiť na roz­poz­ná­va­nie 3D gest vo svo­jich te­le­fó­noch, tab­le­toch, po­čí­ta­čoch, set-top boxoch a App­le te­le­ví­zo­re.

Zdroj: news.cnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter