Telekom zaraduje do ponuky Samsung Galaxy Note III, LG G2 a HTC One Red

Sam­sung Ga­laxy No­te III kom­bi­nu­je veľ­ký dis­plej a ov­lá­da­nie do­ty­ko­vým pe­rom.

Te­le­kom ho bu­de pre­dá­vať za 20 € me­sač­ne k Hap­py M, L, XL vo­la­nia a XL. K os­tat­ným prog­ra­mom sa bu­de pre­dá­vať za nas­le­du­jú­ce ce­ny:
- 229 € k Biz­nis Star*****, Pod­ni­ka­teľ 600 a 1200
- 269 € k Biz­nis Star****
- 409 € k Biz­nis Star*** a Pod­ni­ka­teľ 300
- 459 € k Viac 400 a 1000
- 489 € k Pod­ľa se­ba 7
- 499 € k Biz­nis Star** a Pod­ni­ka­teľ 150
- 539 € k Pod­ľa se­ba 5, Viac 200 a Re­lax 200
- 579 € k Pod­ľa se­ba 3, Viac 100 a Re­lax 100
- 609 € k Biz­nis Star* a Pod­ni­ka­teľ 90

LG G2 je vlaj­ko­vá loď vý­rob­cu LG na toh­to­roč­nú via­noč­nú se­zó­nu s 5,2" Full HD dis­ple­jom a 13-me­ga­pixlo­vým fo­toa­pa­rá­tom.

Te­le­kom ho bu­de pre­dá­vať za 14 € me­sač­ne k Hap­py M, L, XL vo­la­nia a XL. K os­tat­ným prog­ra­mom sa bu­de pre­dá­vať za nas­le­du­jú­ce ce­ny:
- 89 € k Biz­nis Star*****, Pod­ni­ka­teľ 600 a 1200
- 129 € k Biz­nis Star****
- 249 € k Biz­nis Star*** a Pod­ni­ka­teľ 300
- 329 € k Viac 400 a 1000
- 359 € k Pod­ľa se­ba 7, Biz­nis Star** a Pod­ni­ka­teľ 150
- 409 € k Pod­ľa se­ba 5, Viac 200 a Re­lax 200
- 449 € k Pod­ľa se­ba 3, Viac 100 a Re­lax 100
- 479 € k Biz­nis Star* a Pod­ni­ka­teľ 90

Pos­led­nou no­vin­kou je za­ra­de­nie HTC One v čer­ve­nej far­be. Bes­tseller z toh­to­roč­nej ja­ri pri­chá­dza te­raz v no­vom fa­reb­nom pre­ve­de­ní.

Te­le­kom ho bu­de pre­dá­vať za 16 € me­sač­ne k Hap­py M, L, XL vo­la­nia a XL. K os­tat­ným prog­ra­mom sa bu­de pre­dá­vať za nas­le­du­jú­ce ce­ny:
- 169 € k Biz­nis Star*****, Pod­ni­ka­teľ 600 a 1200
- 209 € k Biz­nis Star****
- 349 € k Biz­nis Star*** a Pod­ni­ka­teľ 300
- 389 € k Viac 400 a 1000
- 419 € k Pod­ľa se­ba 7,
- 439 € pre Biz­nis Star** a Pod­ni­ka­teľ 150
- 469 € k Pod­ľa se­ba 5, Viac 200 a Re­lax 200
- 509 € k Pod­ľa se­ba 3, Viac 100 a Re­lax 100
- 549 € k Biz­nis Star* a Pod­ni­ka­teľ 90


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter