Telekom dnes štartuje predaj Samsung Galaxy S4, poznáme ceny

Sam­sung Ga­laxy S4, naj­nov­šia vlaj­ko­vá loď kó­rej­ské­ho vý­rob­cu, po­nú­ka sil­né pa­ra­met­re. Štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor, 2 GB ope­rač­nej pa­mä­te, 16 GB inter­nej pa­mä­te a full HD dis­plej s 5-pal­co­vou uh­lo­prieč­kou.

Vo vý­ba­ve fi­gu­ru­je aj 13-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát s na­tá­ča­ním full HD vi­deí či kva­lit­ný preh­rá­vač mul­ti­mé­dií. No­vin­ka dos­ta­la množ­stvo no­vých fun­kcií, ako Dual Ca­me­ra (mož­nosť vy­uží­va­nia oboch fo­toa­pa­rá­tov), Sto­ry Al­bum (tvor­ba fo­toal­bu­mov z jed­not­li­vých zá­be­rov), Group Play (na zdie­ľa­nie mul­ti­mé­dií) či dvo­ji­ca Smart Pau­se - Smart Scroll na ov­lá­da­nie oča­mi.

Te­le­kom bu­de pre­dá­vať Sam­sung Ga­laxy S4 k prog­ra­mom Hap­py za 17 € me­sač­ne. Pre os­tat­né prog­ra­my sú ce­ny ur­če­né tak­to:

- 169 € pre Biz­nis Star*****, Pod­ni­ka­teľ 600 a 1200
- 209 € pre Biz­nis Star****
- 329 € pre Biz­nis Star*** a Pod­ni­ka­teľ 300
- 419 € pre Biz­nis Star**, Pod­ni­ka­teľ 150, Viac 400 a 1000ň
- 449 € pre Pod­ľa se­ba 7
- 499 € pre Pod­ľa se­ba 5, Viac 200 a Re­lax 200
- 529 € pre Biz­nis Star* a Pod­ni­ka­teľ 90
- 539 € pre Pod­ľa se­ba 3, Viac 100 a Re­lax 100


Zdroj: Te­le­kom


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter