Najbohatší muž sveta má záujem o Slovak Telekom

Mexičan Carlos Slim, naj­bo­hat­ší člo­vek sve­ta (73 mld. do­lá­rov pod­ľa ma­ga­zí­nu For­bes), kto­rý už vlas­tní te­le­ko­mu­ni­kač­nú fir­mu Amé­ri­ca Mó­vil a vla­ni zís­kal viac ako pä­ti­nu ak­cií ra­kús­kej spo­loč­nos­ti Aus­tria Te­le­kom, má údaj­ne zá­ujem o kú­pu 49-per­cen­tné­ho štát­ne­ho po­die­lu v Slo­vak Te­le­ko­me v prí­pa­de, že sa ho štát roz­hod­ne pre­dať.

Sám Mexičan však tú­to sprá­vu ne­ko­men­to­val. Zá­ujem vraj pre­ja­vi­la aj fi­nan­čná sku­pi­na Pen­ta. Ma­jo­rit­ný po­diel 51 % v spo­loč­nos­ti dnes vlas­tní Deutsche Te­le­kom. Ten však blo­ku­je sna­hu slo­ven­ské­ho štá­tu o pre­roz­de­ľo­va­nie zis­ku ak­cio­ná­rom a ani ich nein­ves­tu­je v pl­nej vý­ške na Slo­ven­sku. Vlá­da sa za­tiaľ de­fi­ni­tív­ne ne­roz­hod­la, ako so svo­jím po­die­lom na­lo­ží v bu­dúc­nos­ti.

Zdroj: hnon­li­ne.sk
dsl.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter